Diverse

Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019

Skoleelever besøker fuglestasjonen.

Den 31.mai hadde jeg omvisning på fuglestasjonen for 3.klasse-elever ved Eigerøy skole, og 13.juni for 6.klasse-elever ved Husabø skole.

 • Johan Tore Rødland
 • 16. juni 2006

Ringtrostlyder

Er det nokon som husker Dave Stemple, amerikaneren som var her våren 2003 og 2004? Han reiste rundt og spelte inn Ringtrostlyder i Bjerkreim og Eigersund. Snubla tilfeldigvis over heimesida hans med mykje interessant lesning...

 • John Grønning
 • 8. mars 2006

"Råd til publikum om kontakt med villfugl"

Folkehelseinstituttet har publisert gode råd angående kontakt med villfugl:

* Ikke ta på fugler som er døde eller virker syke. (Vask hendene godt om du er kommet i skade for å ta på døde eller syke fugler.)
* Dersom man finner flere døde fugler innenfor et avgrenset område, skal man melde fra til Mattilsynets distriktskontorer på 06040 så raskt som mulig.
* Barn skal oppfordres til å unngå kontakt med døde og syke fugler og fugleskitt.
* Ved mating av villfugl bør man unngå direkte kontakt med fuglene. Etter håndtering av fuglebrett, frøautomater og lignende bør man vaske hendene godt.
* Vask hendene ofte, og etter all kontakt med fugl.

Bruk linken for tilgang til hele artikkelen.

 • Gustav Steensland
 • 6. mars 2006

Informasjon om Fuglevirus!

Fugleviruset har kommet fortere og nærmere oss her oppe i nord,siden der er funnet flere smittede svaner ved Østersjøen i Tyskland. Heldigvis er der enda ikke funnet fugler i Norge med denne smitten, men beredskapen er høynet.
Nå vil Mattilsynet at folk gir beskjed til dem om funn av døde svaner,Gjess,ender,vadefugler og måker. Det er snakk om fugler som nettopp er døde eller som ikke har ligget lenger enn ca.14 dager. Folk skal ikke selv ta med seg døde fugler,kun gi beskjed. Så vil folk i Mattilsynet hente dem inn.(fugler som er drept f.eks.påkjørt av bil, e.l.skal en ikke gi beskjed om.) Ring Mattilsynet på dette tlf.nr. 06040 om dere ser noe som kan være interessant å få sjekket.

 • Ivar Sleveland
 • 19. februar 2006