"Nattravnturen" til Lund

Publisert: Johan Tore Rødland Mandag  12. juni 2006

5 medlemmer dro på ekspedisjon til Lund på leting etter nattravn. Ikke helt uventet ble ingen nattravn registrert, men vi hadde en flott beversafari og ugletur! I tillegg tok vi veien om Hegrestad til en sangglad men litt bortgjemt trostesanger.Vi fikk dog noen korte glimt av fuglen.

Selv om en del medlemmer av ulike grunner måtte melde forfall til nattravnekspedisjonen, ble vi likevel 5 personer og full bil som dro av sted kl.19.00: Steinar Grøsfjell, Leif Arne Lien, Johan Tore Rødland, Petter Weido Larsen og Alf Laksesvela. De 4 førstnevnte tok veien om hegrestad for å få med seg trostesangeren som John Grønning hadde observert der. Fuglen sang fremdeles av full hals, men ville bare vise seg fram i korte glimt. Det ble likevel en stor opplevelse for oss.

Vi dro så videre om Gådå, som var uten spennende arter denne kvelden, til E39 ved Bjerkreimselva. Johan Tore forhørte seg pr. telefon med Gunnar Skjærpe, som kjenner fuglelivet i Lund bedre enn de fleste. Som følge av en kombinasjon av trang bil og tidligere erfaring med trøtt sjåfør foreslo Petter av vi skiftet fra Johan Tores bil til Alfs bil. Dermed tok vi avsted retning Moi og høydene innenfor Skåland på veien mot Sokndal.

En bever ble observert ved en beverhytte i et tjern like ved veien. Den svømte fredelig, og ga seg så til å tygge på vannplanter en god stund uten å ense oss i bilen. Da Johan Tore endelig hadde fått sneket seg bak i bagasjen til videokamera og digitalkamera hadde begge flate batterier. Da reservebatteriet endelig var på plass i kameraet plasket beveren med halen, og borte var den. Derfor ingen bilder! Men opplevelsen var stor!

Både stopp langs veien og trasking i terrenget med nattravnlyd ga ingen svar, men vi fant enda en bever. Denne gang som en svømmende stripe langt borte. En rugda som trakk forbi var det nærmeste vi kom nattravnen.

Etter en liten tur langs Lundevatnet tok vi opp en stikkvei til et lite sagbruk. Ingen nattravn, men en kattugle skrek oppe i åsen. Vi satte på kattuglelyd, og plutselig satt ugle i nærmeste tre. Flottere ugleopplevelse enn på de ugleturene vi har hatt tidligere år.

Noen stopp etter rikselyder både i Lund, Bjerkreim og Eigersund var resultatløse. Ved Helleland kirke møtte vi havtåka, som fulgte oss alle vel hjem kl.14.30. En kjekk og sosial tur med flotte naturopplevelser selv uten nattravn.