Skoleelever besøker fuglestasjonen.

Publisert: Johan Tore Rødland Fredag  16. juni 2006

Den 31.mai hadde jeg omvisning på fuglestasjonen for 3.klasse-elever ved Eigerøy skole, og 13.juni for 6.klasse-elever ved Husabø skole.

Jeg hatt i år hatt omvisning på fuglestasjonen for to grupper av elever. Først var det 5 elever og 2 foreldre fra 3.klasse ved Eigerøy skole den 31.mai. Vi studerte den hekkende svartbaken samt et ærfuglpar på holmen i bukta på veien ut. Vel ute så var det omvisning i hytta, men demonstrasjon av ringer og nett, samt orientering om hva vi driver med. Så kikket vi i teleskoper oppe ved fyret, og igjen var hekkende svartbaker et takknemlig objekt.

13.juni hadde jeg ny omvisning for 6.klassinger pluss 3 lærere fra Husabø skole. Opplegget i hytta som sist. Denne gang fikk alle studere 2 fiskemåker i teleskopet. De hadde plassert seg flott på fjellknausen innerst i bukta nedenfor fyrmesterboligen. 

Opplegget fungerte greit, så det blir forhåpentlig flere omvisninger senere. Alt blir likevel enklere når toalettforholdene en gang kommer i orden!  

Ivrige jenter fra Eigerøy skole
6.klasse Husabø skole studerer fiskemåkene
Kø rundt teleskopene