Bilder fra Ogna 9.4.

Publisert: Harald Steensland Søndag   9. april 2006

Bilder av heipiplerke og fiskemåke. Så også flere horndykkere ved Ognastranden.