Bilder fra foringsplassen

Publisert: Harald Steensland Lørdag  11. mars 2006

Bilder av grønnfink, dompap, rødstrupe og bokfink