Bilder fra jubileumsmøtet 12. januar 2006

Publisert: Harald Steensland Fredag  20. januar 2006

Noen bilder fra Dalane lokallags 20-års jubileum (også årsmøte).

I anledning Dalane Lokallags 20-års jubileum sto smørbrød på menyen
Flott kake!
Flere bidrog med lysbilder fra "gode gamle dager".
Lysbildene bringer fram gamle minner for mange