"Spetteturen" til Sokndal

Publisert: Johan Tore Rødland Søndag  23. april 2006

NOF Dalanes tur til Sokndal 23.04.06 for å lete etter spetter hadde 7 deltakere. Været var elendig, og kun 1 grønnspett ble hørt. 32 arter totalt.

Deltakere: Ivar Sleveland, Johannes …, Johan Tore Rødland, Leif Arne Lien, Petter Weido Larsen, Roald Lomeland og Vegard Lomeland.

Været var langt fra det beste da vi startet fra Egersund, men vi håpet på bedring utover dagen. Ved ankomst til Årstad i Sokndal måtte vi bare konstatere at det fremdeles øste ned, noe det fortsatte med hele turen. Ingen så syn på å bevege seg innover i terrenget, så vi satset på en rundtur til utvalgte steder i Sokndal for lytting, speiding og avspilling av lyd. Turen gikk bl.a. om Årstad, Rekedal, Støle, Sandbekk, Myssa og Lunden. Både spettene og eventuelle nyankomne vendehalser forholdt seg tause. En stopp ved Frøylog på tilbakeveien resulterte endelig i en grønnspett, som kom med noen spredte lyder i det fjerne. Dermed ble spetteturen ikke fullstendig spetteløs! Til slutt rundet vi av med en siste kikk på jordene ved Årstad før vi satte kursen mot hjemlige middagsgryter. Heller ikke Årstadjordene bidro særlig til å øke turens artsliste:

Gråhegre, krikkand, stokkand, toppand, kvinand, vipe, fiskemåke, sildemåke, gråmåke, svartbak, grønnspett, heipiplerke, linerle, fossekall, gjerdesmett, jernspurv, rødstrupe, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, gransanger, fuglekonge, blåmeis, kjøttmeis, spettmeis, skjære, kråke, ravn, stær, bokfink, grønnfink = 32 arter.
Kun arter observert i Sokndal er tatt med.

3 våte turdeltakere: Petter, Leif Arne og Ivar.
Roald og Johannes.