Styremøte november 2006

Publisert: Johan Tore Rødland Mandag  27. november 2006

Referat styremøte NOF, Dalane lokallag 14.11.06

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt tirsdag 14.11.2006 hos Ivar Sleveland på Svanes.
Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøsfjell, Egil Omdal, Bjørn Erik Paulsen, Leif Arne Lien, John Grønning og Alf Laksesvela. 
Meldt forfall : Ingen. 

Sak 2/06.
Program våren 2007.
Programmet for våren ble vedtatt. Det sendes ut til medlemmene i fargetrykk og legges ut på lokallagets hjemmesider. 

Sak 3/06.
Møtelokalet.
Vi vil fortsatt benytte lokalene til Pingvinen fritidsklubb i Eigersund. Leif Arne Lien påpekte viktigheten av at lokalene ble ordentlig ryddet etter på. Etter forrige møte hadde for eksempel ikke strømmen på brusautomaten blitt koplet til igjen. Det ble vedtatt å sette igjen en blomsterbukett på pingvinen i forbindelse med julemøtet som takk for godt samarbeid. 

Sak 4/06.
Julebordet.
Det er foreløpig kun 8 som er påmeldt. Dette er for få deltakere med tanke på å benytte rytterstua på Bakkebø. Endelig beslutning hvor vidt julebordet skal arrangeres, og i så fall hvor, avventes til slutten av uka. Avgjørelsen tas etter telefonrunde i styret.

Sak 5/06.
Eigerøy fuglestasjon.
Behovet for en dugnad med vask og rydding ble drøftet. Det var enighet om å ta en dugnad en lørdag i løpet av vinteren for vasking, rydding og oppsetting av flere hyller mm. 

Johan Tore Rødland
referent