Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022
 24. 2023
 25. 2024

Dvergfalk på Hellvik

På en vindfull og våt dag som denne har det vært få fugler å se i hagen. Bare et par grønnfink har vært på foringsplassen og forsynt seg med noen få solsikkefrø. Men i formiddag så Harald at en dvergfalk fløy gjennom hagen på nordsiden av huset.

 • Gustav Steensland
 • 27. December 2003

10 stjertmeis på Hestnes

På dagens juletur på Hestneshalvøya kom jeg over 10 stjertmeis som spiste knopper av røsslyng.

Heime ser vi jevnlig 1 toppmeis og 2 svartmeis. Ellers er det godt med både kjøttmeis og blåmeis.

 • Kurt Klungland
 • 25. December 2003

Programarket våren 2004

Tema: Ringmerking

 • Redaksjonen
 • 23. December 2003

Praktærfugl m.m. i Sirevåg havn 13.12.03

En flott praktærfugl (Somateria spectabilis) hann er også denne vinteren å finne i Sirevåg havn. Den ble sett i dag sammen med mange ærfugl. Også smålom, gråstrupedykker, dvergdykker og teist ble observert. Se flere bilder.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 13. December 2003

6.12.03

Var ute på Eigerøy fyr på formiddagen. Lite fugl generelt, ein snøsporv, 2 Vandrefalk og ein smålom ptS var det mest spesielle.
Dvergsvanene på Tengesdal var på plass til 5.12. Dei blei ikkje sett den 6.12.
1 Sivsporv blei høyrt i Gådå den 6.12. Dette er sans fyrste kjente observasjon av arten i Bjerkreim i desember.

 • John Grønning
 • 9. December 2003

Varsler

1 varsler i hagefuglteljinga 06.12.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 7. December 2003

Varsler

1 varsler Stølen v/Stølsvatnet i Bjerkreim 27.11.2003
1 varsler Odlandstø i Bjerkreim 01.12.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 3. December 2003

Hyggelig julebord!

Lørdag 29. november var vi 16 personer (lokallagsmedlemmer med ektefeller) samlet hjemme hos Anne Kristine og Johan Tore Rødland. Tradisjonell norsk julemat, allsang med fuglevri og god prat rundt bordene la grunnlaget for en hyggelig aften. Det var enighet om at lokallaget trenger slike fine anledninger til samhold og fellesskap i tillegg til de mer fuglespesifikke arrangementer og turer.

 • Gustav Steensland
 • 30. November 2003

Dvergsvane på Tengesdal

1 ad Dvergsvand var saman med 2 1k Dvergsvaner på tengesdal i går og i dag. Dette er andre kjente funn av Dvergsvane i Bjerkreim. Det fyrste var ein ad fugl på Eikjevatnet ca 1996. 1 Vintererle var og på same plass.

 • John Grønning
 • 30. November 2003

Stillits

Stillits på foringsplassen også i år.

 • Johan Tore Rødland
 • 23. November 2003

Resultater fra hagefugltellingen

En gruppe av våre medlemmer sender inn resultater fra hagefugltellingen til oss her i redaksjonen. Fra noen får vi epost, andre ringer eller sender fax. Det vil derfor variere litt hvor hyppig den enkeltes tabell med resultater blir oppdatert. Følg med under "Hagefulgtelling" på menyen på hovedsiden.

 • Gustav Steensland
 • 22. November 2003

Polarmåke

Polarmåke 1 K Egersund havn 20.nov. kl.14.

 • Johan Tore Rødland
 • 20. November 2003

Bra ringmerkingsresultat i hagen på Svanes. Eigersund 16/11

Endelig en dag uten vind. Perfekt til ringmerking med nett i hagen. Begyndte i 0830 tiden og stoppet kl.1430. Da hadde hele 64 fugler av 10 arter fått ring på foten. 22 kjøttmeis, 13 blåmeis, 3 granmeis, i spettmeis,1 bjørkefink, 1 bokfink, 18 grønnfink, 1 svarttrost, 1 pilfink og 2 flaggspetter!!
Kontrolerte også en egenmerket kjøttmeis + en fremmedmerket granmeis (nr:3H09005)Observerte enda mer meiser uten ring på foten, så der er store mengder bla.kjøttmeiser rundt om i distriktet. Observerte ellers mye gråtrost(500+),3 stillits, 1 sidensvans og litt heipiplerker, ++ i lufta denne gode merkedagen.

 • Ivar Sleveland
 • 16. November 2003

Trelerke på Svanes. Eigersund 16/11

I dag i ellevetiden hørte vi en Trelerke idet den trakk sørover på Svanes i Eigersund.

 • Ivar Sleveland
 • 16. November 2003

Dvergsvane

Dvergsvane funnet i veikanten på Leidland av Petter Weido Larsen.Torkild Svorkmo-Lundberg og Petter tok den med seg, Den var i pleie hos Johan Tore Rødland i 2 dager før den ble sluppet i Slettebøvatnet.

 • Johan Tore Rødland
 • 16. November 2003

Stillits på Hellvik

En flokk på 6 stillits var innom hagen vår midt på dagen i dag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 16. November 2003

Steinskvett og islom på Ogna

En tur på stranden mellom Ogna og Sirevåg i ett-tiden i dag ga flere artige resultater. Steinskvetten var mest sannsynlig av underarten leucorhoa (hekker på Grønland/Island).

 • Harald og Gustav Steensland
 • 16. November 2003

Eigerøy fyr 13.11.03

Bra med alketrekk i dag også frå 8-14:
Totalt 97 Smålom, 322 Svartand, 900+ Krykkjer, 2910 Alkekonger, 414 alker og 47 Lomvi.
I tillegg var det 1 Vintererle, 1 Linerle og 2 Toppmeis på/ved Skadbergsanden i ettermiddag.

 • John Grønning
 • 13. November 2003

Referat fra styremøte oktober 2003

Referat fra styremøtet i oktober

 • Johan Tore Rødland
 • 12. November 2003

Varsler

1 stk varsler på hagefuglteljinga mi på Søra Røysland, Bjerkreim 12.11.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 12. November 2003

Eigerøy fyr 12.11.03

ALketrekket er i full gang! I dag frå 9-13.30 trakk 91 Smålom, 3 Gulnebblom, 2 Storlom, 740 Svartand, 3 Bergand, 2 Dvergmåker, 790 Krykkjer, 142 Fiskemåker, 8460++ alkekonger, 403 alker, 76 lomvi m.m forbi fyret.

 • John Grønning
 • 12. November 2003

Eigerøy fyr 11.11.03

Reiste ut på fyret i dag etter telefon om bra alke og lom-trekk. Var ute og talte frå 11.30-14.30. Totalt blei det sett; 2 Gulnebblom, 34 Smålom, 1 ubest lom langt ute, 354 Svartand, 344 Krykkje, 2072 Alkekonger, 75 Lomvi, 121 Alker, 1 Gråstrupedykker, m.m. Lite småfugl. Totalt 34 arter. På Kvassheim fyr blei det frå 9.30-12.30 talt 6 Gulnebblom, 118 Smålom, 3800 alkekonger og 550 Krykkjer.

 • John Grønning
 • 11. November 2003

Varsler

1 stk varsler på Egeland 09.11.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 11. November 2003

Sesongen for hagefugltelling er i gang

Tabellene for ukevis resultater er gjort klar. Uke 45 hos Steensland er ferdig talt opp og lagt ut.

 • Gustav Steensland
 • 9. November 2003

Stjertmeis og svartmeis på Hellvik

Ettersom sesongen for hagefugltelling er i gang, er en mer oppmerksom enn ellers. I ettermiddag, i flott sol og +9 graders varme var en flokk på 8 stjertmeis innom hagen. De var ivrige med insektjakt i bjørketrærne. Like ved kom en svartmeis og satte seg i en furubusk. Stjertmeisene tok avgårde sørover etter få minutter.

 • Gustav Steensland
 • 8. November 2003

Rørdrum og Fuglekongesanger

Den 3.11 var underteikna og Rune Edvardsen på tur til sør-Jæren. Fyrste stopp var Bjårvatnet. 1 Rørdrum flaug opp ved brua og passerte over bilen på 5 meters hold. 10 min etter fant eg ein Fuglekongesangar same plass! Stellersand hannen låg på plass sør av Kvassheim. På veg ned til Kvassheim fyr, oppdaga me 2 Sædgås og 3 Kortnebbgås på eit jorde. På veg heim stoppa me i Gådå på Tengesdal. Minst 4 Vannrikser skreik i sivet.

 • John Grønning
 • 8. November 2003

Svartstrupe på Tengesdal 1.11

1 Svartstrupe vart funen av Arnt Egeland ved lagunen på Tengesdal. Den vart kun sett kort tid og er ikkje sett sian. Dette er fyrste funn i Bjerkreim.

 • John Grønning
 • 8. November 2003

Velkommen til julebord!

Dalane Lokallag inviterer til festlig sammenkomst med julemiddag lørdag 29. november hjemme hos Johan Tore Rødland.
Frist for påmelding er satt til søndag 23. november. Gi beskjed til Johan Tore pr. epost: sildaro@online.no, eller til Ivar Sleveland pr. telefon 51 49 82 45.

 • Redaksjonen
 • 6. November 2003

Hagefugltelling og innkjøp av solsikkefrø

Sesongen for hagefugltelling begynner i denne uken (uke 45) og varer til og med uke 15 i 2004. Registrerte bidragsytere har fått telleskjema i posten fra NOF. Ta kontakt med redaksjonen eller styret dersom du ønsker skjema tilsendt. Også i år vil utvalgte medlemmer sende inn jevnlige rapporter til vårt nettsted. Følg med!

Fra vår leder, Ivar Sleveland, har vi fått beskjed om at han nå har 25kg sekker med solsikkefrø på lager. Ta kontakt på telefon 51 49 82 45 for bestilling.

 • Redaksjonen
 • 4. November 2003

Novembermøtet i lokallaget

Husk møtet i Sokndal torsdag 6. november kl. 1830. Vi treffes i lokalene til Dalane Energi på Drageland. Program: medlemmer viser lysbilder og digitale bilder; konkurranse v/John Grønning.

 • Redaksjonen
 • 4. November 2003

Kjernebiter i Egersund

En kjernebiter observert i hagen min, Gamleveien 48 i Egersund,den 2.nov.

 • Johan Tore Rødland
 • 2. November 2003

Eigerøy fyr 31.10

Kjempedag på fyret, totalt 54 arter!! Bla. 3 Gulnebblom, 3 Islom, 1 Gråstrupedykkar, 4 Vandrefalk, 200+ Alkekonger, 60+ Alker, 800+ Gråtrost, 1 Vintererle m.m.

 • John Grønning
 • 31. October 2003

Liste over dei sjeldnaste artane på Eigerøy fyr 1991-29.10.2003

Har laga ei liste som syner kva som er dei sjeldnaste artane på Eigerøy fyr frå 1991-29.10.2003.

 • John Grønning
 • 30. October 2003

Fleire Bergender i Bjerkreim

4 Bergender (1 F og 3 1k) låg lagunen på tengesdal i dag.
Såg ikkje noko til Berganda og Taffelendene på Eikesvatnet.

 • John Grønning
 • 30. October 2003

Bergand på Eikesvatnet ved Gådå

Ei Bergand hu låg på Eikesvatnet i lag med 2 FF Taffelender.
Dette er såvidt meg kjent bare 2.dre observasjon av arten i Bjerkreim kommune. Eg hadde ei Bergand same stad ei gong i byrjinga av 90-tallet.

 • John Grønning
 • 28. October 2003

Vannrikser i Gådå 25. oktober

4+ vannrikser ble observert i sivet i dag.

 • Gustav Steensland
 • 25. October 2003

Sidensvans og låvesvale

Sidensvans: 200+ v/kirka Egersund sentrum 22.10, ca. 10 i flokk Hauge i dag 25.10, dessuten 1 ind Eigerøy fyr 18.10.

Låvesvale: et seint individ i Hauge 22.10.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 25. October 2003

Eigerøy fyr 22.10.03

Ein meget bra dag med m.a: 6 Islom, 2 Storlom, 250 Storskarv, 60 Grågjess, 1 Bergand (årsart), 350 Gråtrost, 1 Ringtrost, Fossekall (4.de funn), 1 Granmeis på plass. Totalt 42 arter.

 • John Grønning
 • 22. October 2003

Fotogen Vannrikse i Gådå i dag

Ei vannrikse var meget fotogen i Gådå i dag. Fekk fleire bilder av hu der hu beita langs kanalen. 2 vintererler blei og skremt opp langs kanalen.

 • John Grønning
 • 20. October 2003

Eigerøy fyr 20.10

Gjekk utover i halv 9 tida. Bra med trekk av Ringdue og trost. 1 Sivsporv trakk over parkeringsplassen. Skremte opp ei Vintererle ved Rødtoppskogen. Hadde og ei seinare over hytta. Totalt 5 spurvahauk er bra på denne tida. 1 ad hann jakta på skjærer i fyrområdet! Alkefuglane har og byrja å røre på seg, men kun små antall foreløpig. Oppdaga ein smålom på trekk sør heilt ute i horisonten. Fulgte denne litt i teleskopet og holdt på å miste islomen som trakk ca 600m ute!! Fyrste i haust. Det var og ein toppmeis i hagen, klarte aldri å få sett dyret men den var lydhør. Totalt 47 arter lar seg absolutt gjere på ein formiddag i slutten av oktober.

 • John Grønning
 • 20. October 2003

Oversikt over sjeldne arter/store antall på E.F. i 27.9-20.10.2003.

Ei kort oversikt over det mest spesielle som er sett på Eigerøy fyr i perioden.

 • John Grønning
 • 20. October 2003

Fuglekongesanger på Ogna

Kjell Mjølsnes fant i dag ein Fuglekongesanger ved Ogna. I går hadde han ei Turteldue på trekk over Helvik. Dessutan i går 1 F Svartstrupe ved Holmane.

 • John Grønning
 • 16. October 2003

Eigerøy fyr 15.10

Totalt 48 arter på fyret i formiddag. Av Spesielle ting kan nevnast: 1 Sidensvans, 1 Dompap, 4 Stillits, 1100+ Ringduer, 400+ Bok/Bjørkefink, 3 Grankorsnebb, 3 ubset korsnebb( sans Båndkorsnebb).
I tilleg hadde eg 46 arter på tirsdag med Vintererle og minst 45 Gjerdesmett (det var Gjerdesmett overalt), som mest spes.

 • John Grønning
 • 16. October 2003

"NY" art for Bjerkreim kommune i kveld....

I kveld fant eg ein Horndykker på Tengesdal ved Gådå. Dette er fyrste funn av arten i Bjerkreim kommune sidan eit vårfunn i 1984!. Det var også 5 Tundragås på plass på Tengesdal(frå Lørdag), 1 Vannrikse i Gådå og 2 Gransangere ved Gådå. Den eine av Gransangarne viste karakterer mot ein austleg form, såkalt "semitristis".

 • John Grønning
 • 13. October 2003

Brunsanger på Holmane ved Sirevåg

Ein Brunsanger vart oppdaga ved Holmane den 1.10. Fuglen holdt seg heile dagen, men var vanskeleg å finne på ettermiddagen. Same plass var det også 1 Dvergsporv, 2+ Dvergfluesnappere, 2+ Hauksangere, Møller m.m.

 • John Grønning
 • 11. October 2003

Kveldstur på Eigerøy fyr 2.10

Rusla ein tur på fyret frå hal6 til hal 8. Totalt 31 arter, mes spes var 52 Kortnebbgås ptS, 1 Vintererle, 1 Steinskvett(grønlandsk), og 1 Jordugle. Også 10 Rødstruper.

 • John Grønning
 • 11. October 2003

Eigerøy fyr 29.9.03

Var ute på fyret fram til 12.30 i dag ilag med Leif Arne. Meget bra med finkefugl og meis. Totalt 66 arter, m.a; (håper eg ikkje bommer på ant.)smålom-6, storlom-2, Myrhauk-1k, Hønsehauk-1ad, spurvah-6, vandrefalk-1k, tårnfalk-1, dverfalk-1, låvesvale-250+, mye meiser (oxo 14 stjertmeis og 3+ granmeis), grønnsisik, bjørkefink, 10 jernsporv, 20+ sivsporv, gulsporv, tyrkerdue, vintererle +++

 • John Grønning
 • 29. September 2003

Artslistene for Dalane oppdatert pr 27.9.03

Artslistene er nå oppdaterte med Eikesangeren på plass.

 • John Grønning
 • 27. September 2003

Rikholdige observasjoner på Eigerøy 20. september

Mye fugl og mye trekk spesielt på morgenen og formiddagen, tils. obs 58 arter! Kan nevnes: 2000+ heipiplerke, 250 grågås, 170 storskarv, 80 toppskarv, 1 is/gulnebblom, 15+ spurvehauk, 2 vandrefalk, 2 tårnfalk, 5+ vintererle!, 60+ linerle mmm.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 21. September 2003

Lokallagets tur til Jæren 14. september

Høstens tur foregikk i området fra Kvassheim i sør til Orrevatnet i nord. En mild høstdag med frisk vind fra sør og lett skydekke ga brukbare forhold for observasjon av fuglelivet.

 • Gustav Steensland
 • 17. September 2003

Eikesangeren fortsatt på plass.

Eikesangeren (vestlig bonellisanger)var tirdag 16.9 fremdeles på plass i furuskogen på vestsida av Midtbrødøya. Etter et par timers leting dukket den opp ca. 18.15.Siste obeservasjonstidspunkt var kl.18.50, da jeg fikk sett den meget tydelig fra siden i ca.30 sek. Glenn Andre Knutheim fikk også sett fuglen ganske godt.
Av andre observasjoner kan nevnes 1 vandrefalk som lettet med bytte i klørne ved bukta, en stillende tårnfalk vest på Midtbrødøya og 3 knoppsvaner i bukta.

 • Johan Tore Rødland
 • 16. September 2003

MEGABOMBE på Eigerøy fyr i dag

Ein EIKESANGER (phylloscopus bonelli) blei oppdaga i dag i granplantingane på vestsida av midtbrødøya.

 • John Grønning
 • 15. September 2003

Lappiplerke på Tengesdal

Rustand på Jæren og Lappip på Tengesdal.

 • John Grønning
 • 13. September 2003

Eigerøy fyr 6.9

tot 56 arter på eigerøy fyr i dag.

 • John Grønning
 • 6. September 2003

Ringmerking på Rødland søndag 24. august

Med fint sensommervær ble ringmerkingsdagen på Rødland, sør for Helleland, en fin opplevelse. Totalt 14 personer var innom i løpet av dagen. Her er en rapport med bilder.

 • Tekst: Ivar Sleveland og Gustav Steensland Foto: Harald Steensland
 • 26. August 2003

Programarket høsten 2003

Tema: Eigerøy Fuglestasjon

 • Redaksjonen
 • 23. August 2003

Ny Temmincksnipe på Tengesdal i dag

Temmincksnipe nr.3 på Tengesdal i år...

 • John Grønning
 • 20. August 2003

Informasjonstavla på plass ved fuglestasjonen.

Informasjonstavla er på plass.
Torsdag 7.august ble om sider fuglestasjonens informasjonstavle montert takket være dugnadsinnsats fra Leif Arne Lien, Johan Tore Rødland, Ivar Sleveland og John Grønning.

 • Johan Tore Rødland
 • 18. August 2003

Nytt bilde av silkehegre

Johan Tore har nå levert inn et ekstra bilde av silkehegren. Se hans artikkel datert 9. august.

 • Redaksjonen
 • 15. August 2003

Temmincksnipe, Silkeheigre m.m. 13.8.03

Mye interessante fugler i kveld.

 • John Grønning
 • 13. August 2003

Referat styremøte august 2003

Referat fra styremøtet august 2003.

 • Johan Tore Rødland
 • 13. August 2003

Silkehegre på Eigerøy fyr

En silkehegre har holdt til i området ved Eigerøy fyr. Fuglen ble først observert av Bjørn Erik Paulsen om kvelden 5.august, og var fremdeles på plass hele dagen den 7. august. Ny art for fuglestasjonen. Se bilder.

 • Johan Tore Rødland
 • 9. August 2003

Nye havsvaler

Natt til 8.gugust ble det fanget 2 havsvaler på Eigerøy fyr. En av disse var kontroll av en norsk ring.

 • Johan Tore Rødland
 • 8. August 2003

Eigerøy fuglestasjon 1.-3. august

Observasjoner fra Eigeøy fuglestasjon i helga 1. til 3. august 2003. Havsvalefangst forsøkt 2 netter uten resultat.

 • Johan Tore Rødland
 • 5. August 2003

Programmet for høsten 2003: foreløpig oversikt

24. august: Ringmerkingstur til Rødland, Eigersund. Turleder: Ivar Sleveland (51 49 82 45)
4. september: møte i Sokndal
2. oktober: møte i Egersund
6. november: møte i Sokndal
4. desember: møte i Egersund
8. januar 2004: årsmøte i Egersund

 • Redaksjonen
 • 4. August 2003

Nye bilder

17 nye bilder er lagt til i Harald Steenslands fotogalleri, blant annet en del bilder fra turen til Skottland i sommer.

 • Redaksjonen
 • 4. August 2003

Ny rapport fra Eigerøy fuglestasjon

Var på fyret i natt og i dag 29.07. Kun en havsvale fanget og merket i natt.
I dag bra sjøtrekk; må nevnes tilsammen 26 storjo mot sør!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 29. July 2003

Fugleopplevelser i England og Skotland i sommer

Andre del av årets sommerferie ble tilbrakt høyt og lavt på de britiske øyer fra Newcastle og nordover, helt til John o'Groats på nordøst-pynten av Skotland. Der var det særegne fuglefjell. Totalt 97 fuglearter ble loggført, og vi kommer nok med fotos og en fyldigere rapport om ikke lenge.

 • Gustav Steensland
 • 29. July 2003

Årets første havsvaler på Eigerøy fuglestasjon

Årets 3 første havsvaler ble meket på Eigerøy fuglestasjon 28.7. I tillegg ble det fanget en norsk kontroll.
Av andre observasjoner nevnes en svartkråke som trakk nordover samme dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 28. July 2003

Nye bilder i Haralds fotogalleri

Fra 23. juni til 3. juli ferierte vi på Hovden i Setesdal, og derfra kommer de fleste nye bildene. Blåstrupe fikk vi sett så og si hver dag, og det var flere gjøk som oppholdt seg like ved hytten vi bodde i, like ved Lislevatn naturreservat. Av artene vi fikk med oss på turen vil vi nevne følgende: dvergspett, gulerle, bjørkefink, enkelt- og dobbeltbekkasin, lirype, sivspurv, kjøttmeis (med reir i hytteveggen vår), hagesanger, heilo, rødstilk, heipiplerke (tallrik!), siland og krikkand (de to eneste andefuglene vi fikk sett på turen). Litt påfallende var det at vi ikke så en eneste rovfugl.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 12. July 2003

Tur til Finmark 29.6.04 - 5.7.04

 • John Grønning
 • 8. July 2003

Eigerøy fyr 29.6

Var ute på Eigerøy fyr på søndag. 1.ste mann sidan 24.5!!! Sløvt... Tot 40 arter på morgonen, m.a Tjuvjo, Havhest, Splitterne, Teist, Syngande Møller og Tornsangar. Dessutan fleire Linerler og Steinskvetter.

 • John Grønning
 • 1. July 2003

Gresshoppesanger

1 gresshoppesanger ble observert på Lindland/Åmot i Sokndal den 22. juni av Jarl S. Birkeland.

 • Redaksjonen
 • 22. June 2003

Nokon som har vore på Eigerøy fyr i det siste???

 • John Grønning
 • 17. June 2003

Ærfuglkull på Hestnes

3 ærfugl-hunner sett ytterst på Hestnes (ved kloakk-rense-anlegget). Den ene hadde et kull på 5 unger med seg i sjøen.

 • Kurt og William Klungland
 • 10. June 2003

Gluttsnipe på Tengesdal

Ei Gluttsnipe var i lagunen på Tengesdal i kveld. Ikkje nokon stor sjeldanhet, men likevel uvanleg nok. Ellers fekk eg rapport om ei mogleg Fiskeørn på Eigerøy i forrige veke.

 • John Grønning
 • 4. June 2003

Registrering av ærfuglkull

Registrering av ærfuglkull
NOF avd. Rogaland fikk i fjor viltfondsmidler til registreing av ærfuglkull. Telling ble dessverre ikke foretatt, men vi fikk overført midlene til i år.
Dersom noen kan ta på seg en opptelling langs en eller flere kyststrekninger i Dalane vil det bli utbetalt kjøregodtgjørelse evt. kostgodtgjørelse for dette.
Ellers tar jeg i mot ALLE observasjoner av ærfuglkull med takk !

 • Johan Tore Rødland
 • 28. May 2003

Vernegruppe mot utbygging av Bjerkreimsvassdraget er presentert.

Sjekk ut desse linkane for meir info....

 • John Grønning
 • 27. May 2003

Ny art for West Paleartic i Finland!

ein Eastern Sand Plover, Charadrius veredus, som hekker i Nordøstlege kina/Mongolia og som langtrekker til Filipinene og sørover til Australia er sett i Finland. Den blei sett trekkande vestover mot Sverige.... Don't stop!!!

 • John Grønning
 • 27. May 2003

Eigerøy fyr 24.5

Tulsa ut til fyret i natt. Heldigvis hadde regnet stoppa opp. Tok ein runde i hagen i 6.tida før eg gjekk ut på fyret. Hadde så vidt passert plass 3 på veg inn mot hagen, då eg fekk hjerteklapp. Den Ærfuglen utpå Vågen hadde elementære feil i draktsamansetninga. Ein kort sjekk med kikkerten avslørte ein nydeleg adult hann Praktærfugl!! Muligens hannen frå Sirevåg?? Fuglen låg i Vågen ved kaien ein times tid, før hann flytta seg til Høiviga i lag med Ærfuglane. Eg såg ikkje Praktærfuglen etter klokka 9. I den tida forsvant også mesteparten av Ærfuglane. Dette er det andre funnet av Praktærfugl på Eigerøy Fuglestasjon. 1.ste funnet er av ein 2k M som underteikna hadde trekkande sør i lag med Ærfugl på hausten i 1992. Ellers lite på sjøen fram til ca hal 9, då det trakk litt sule, havhest og Krykkje. Totalt 43 arter, men små antall.

 • John Grønning
 • 24. May 2003

Engelsk Gulerle på Kvassheim

Ein flott hann av Engelsk Gulerle var på Kvassheim i går kveld. Same plass var det mellom anna og 30 Polarsniper og ca 50 Myrsniper.

 • John Grønning
 • 24. May 2003

Blåstrupe - Nordens nattergal

I dag hadde vi en flott tur til Øvre Sirdal sammen med Kjell Grimsby. Høydepunktet var ringmerking og fotografering av Blåstrupe. Fjellvåk og Orrhaner var også kjekt å få sett. Ta en kikk på denne turrapporten med flere bilder.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 18. May 2003

Ankomster på Hellvik

Rødstjert (M) - 15. mai
Tornirisk (15+) - 17. mai
Rødstilk (2) - 16. mai

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. May 2003

Tornskate 14. mai

En tornskate (F) ble i dag sett ved Hellvikvatnet. En gråfluesnapper ble også sett i samme område.

 • Harald Steensland
 • 14. May 2003

Siste nytt frå Sverige

For dei som er intresserte i siste nytt av observasjonar i nabolanda, sjekk desse sidene:
http://svalan.environ.se/rappsyst/swedish_daily.asp
http://www.birdwatch.dk/default_uk.asp

 • John Grønning
 • 14. May 2003

Noen ankomster i Eigersund!

Grå Fluesnapper 1 ind. Lomeland.Eig. 8/5 v/Roald Lomeland
Møller 1 ind. Svanes. 9/5 v/Ivar
Gluttsnipe 1 ind. Svanes. 10/5 v/Ivar og Gunnvor
Gulsanger 1 ind. Øen. 12/5 v/Ivar og Gunnvor
Hagesanger 1+ ind. Øen. 12/5 v/Ivar
Gresshoppesanger 1 ind. Nese. 12/5 v/Gunnvor og Ivar
Sivsanger 1 ind. Nese. 12/5 v/Ivar og Gunnvor
Ellers Hørte Roald en Møller i Sandnes.Sandnes Kommune 7/5!

 • Ivar Sleveland
 • 12. May 2003

Tårnseiler 10. mai

2 tårnseilere ble idag sett på Nærbø.

 • Harald Steensland
 • 12. May 2003

Siste av sjeldne i Rogaland

For dei som er interesserte i å reisa litt, så er det sett 3 Svarthalsdykkare(2 Erga+1 Søylandsvatnet), 1F Stivhaleand(Bjårvatnet), 23 Boltit(Skeie+Revtangen, Sjeggmeis) på Jæren. I tillegg er det sett Svartglente og Enghauk på Lista i dag. Største bomba er ein Ørkenlo på Lista i dag og i går. Durte ned i går etter arbeid og fekk ein kjempeobservasjon av fuglen!
Det går rykter om ein observasjon av Stork på Helvik ei gong etter påske. Holder på å sjekke det opp.

 • John Grønning
 • 7. May 2003

Svarthalespove på Jæren

1 svarthalespove observert fra toget mellom Varhaug og Nærbø idag.

 • Harald Steensland
 • 6. May 2003

Nye årsarter for Eigerøy fuglestasjon 3.-4. mai

3. mai: Makrellterne, småspove, strandsnipe, buskskvett, svarthvit fluesnapper, munk - endel småfugl, tilsammen 45 arter på en ettermiddag-kveldsstund må være bra!
4. mai: Rødnebbterne, heilo, gulerle, trepiplerke og en nydelig rødstjert hann på vei inn! Tils. 55 arter i dag, tiltross for flere timer med regn!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 5. May 2003

Gjøk mm. på Svanes . Eigersund 1/5 !

Gjøken ble både hørt og sett Svanes.Eig. 1/5
Også en Trepiplerke og en Heilo ble hørt samme sted 1/5

 • Ivar Sleveland
 • 2. May 2003

Hærfugl på Mong. Eigersund 30/4 !

På ettermiddagen 30/4 ble en Hærfugl observert på Mong. Eig.
av Erling Mong m/f.

 • Ivar Sleveland
 • 1. May 2003

Ankomster av Sandsvaler, Taksvaler m.m. i Eigersund.

Der er visst nye ankomster å få med seg hver dag nå ser det ut som. Sandsvaler hørte jeg på Tengsareid, Eig. 28/4 og i dag 29/4 ble to Taksvaler observert sammen med 15+ Låvesvaler over vatnet på Svanes, Eig.
Andre nye ankomster: Lappspurv - syngende hann på Glerhaug i Sokndal 18/4. Observert av Randi og Jostein Grastveit.
Ankomster i Bjerkreim : Sivspurv i Gådå (Tengesdal)21/4
og Gransanger på Vinningland 21/4 Observert av Jan Inge Bilstad og Ivar.

 • Ivar Sleveland
 • 29. April 2003

Islom på Brusand 24.4

var ute ein tur på kvelden den 23.4. På strekningen mellom Sirevåg og Brusand camping talte eg 49 Islom, 6 uindentifiserte Is/Gulnebblom, + Smålom, Storlom, Brushane (1 flott svart hann), Gluttsnipe, og Skjeand og fleire Haveller

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Strandsnipe og Sandsvale m.m i Bjerkreim

Strandsnipa var på plass i elva om morgonen den 27.4.
Ei hu Tårnfalk rasta på telefonledningen ved huset mitt på Bjerkreim før hu trakk vidare oppover dalen.
Arnt hadde Lauvsangaren i Hetlandskogen den 23.4
10+ Sandsvale blei sett på Tengesdal 24.4

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Glente og Stork i Bjerkreim

Fekk søndag morgen opplysninger om 2 MEGA observasjonar i Bjerkreim siste veka.
Ei Glente haddde trukke i låg høgde over huset til Kjetil A. Gjedrem på Odland i Bjerkreim den 21.4. Ein hytteeigar hadde rett før sett ein rovfugl som han ikkje klarte å identifisere, trekke i retning huset til Kjetil Andre kort tid før Kjetil Andre såg han.
Forutsatt at observasjonen godkjennes, blir dette 3.dje observasjon av Glente i Bjerkreim.
Same morgon fekk eg og melding om at det var sett ein Stork på Sagland i Bjerkreim. Denne vart sett kort om morgonen 26.4, sittande i ei myr, før han tok til vingene og forsvant i retning Bjerkreim sentrum.

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Egersund til Kvassheim 29.4

Var ute ein runde i kveld; ca 150 Låve/Tak-og Sandvaler cruisa over Slettebøvatnet. Ingen spesielle måker i havna i kveld. I Ognabukta låg kun 2 Islom og 1 Storlom. 4 Svartryggerler var i lag med Linerler ved Ogna Camping. " Svartryggerler var på Kvassheim havn.

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Makrellterner på plass i Lygre! + Svarthvit fluesnapper!

To Makrellterner ble observert ivrig søkende etter føde i Lygre, Eigersund i dag 27/4. Kan samtidig nevne at Knud Erik Kristensen observerte en Svarthvit fluesnapper på Egebakken, Eigersund 19/4!

 • Ivar Sleveland og Gunnvor B. Krone
 • 27. April 2003

Hvitryggspett og fossekall med unger

Roald Lomeland observerte en hvitryggspett på Lomeland 17. april. Den 20. april så han på samme sted at et kull med fossekall var klekket. Det er en tidlig start på hekkesesongen.

 • Redaksjonen
 • 23. April 2003

Ankomst av trekkfugl på Lomeland

Roald Lomeland ringte i går kveld og meldte om følgende ankomsttider hjemme på Lomeland:
18. april: Vendehals (også sett dagen etter)
19. april: Låvesvale
22. april: Løvsanger

 • Redaksjonen
 • 23. April 2003

Trekkfugl på Eigerøy 21. april

Sammen med John Grønning var jeg på Eigerøy fuglestasjon i dag. Nytt av året var ad gulnebblom mot N + min. 2 løvsangere. Dessuten en duetrost. Tils. 48 arter må vel være bra.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 21. April 2003

Tornsanger (?) på Hellvik 19. april

En sanger ble hørt og sett i toppen av en gran i ettermiddag på Hellvik. Sang tyder på Tornsanger. Dette er i så fall en tidlig ankomst for denne arten.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 19. April 2003

Noen trekkfugltider

Dalane : 1 buskskvett og 2 sivspurv på Grødem
Jæren : 1 steinskvett på Kvassheim og 1 låvesvale på Reve.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. April 2003

Vendehals drakk vann i brønnen 17. april

En tidlig Vendehals ble observert idet den drakk vann i brønnen i hagen på Svanes.

 • Ivar Sleveland og Gunnvor B. Krone.
 • 18. April 2003

Låvesvaler og Tjuvjo ++ på Eigerøy Fyr 17/4

Spennende dag på Fyret med mye nytt for stasjonen i år og flere nye ankomster.
Ankomster: 1 (mørk)Tjuvjo fløy sørover
2 Låvesvaler paserte fyret i 12-tida
2 Sivspurver på trekk
Andre arter som var nye for stasjonen i år var:
Rødstilk, Pilfink, Ringtrost og Linerle.
Totalantallet endte på hele 55 arter. Vindstille og fin dag!

 • Ivar Sleveland
 • 18. April 2003

Observasjoner på Tengesdal

3+ Enkeltbekkasin ble sett og hørt på østsiden av elven ved Tengesdal, Bjerkreim. 2 kanadagjess fløy forbi. 3 sangsvaner var på elven. En spett ble hørt trommende, sansynligvis var det en dvergspett.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 18. April 2003

Ringtrost på Hellvik 17. april

En ringtrost ble sett på en mark nedenfor huset vårt i dag. Dette var første gang vi så denne arten på Hellvik. En steinskvett (M) var i samme område.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2003

Munk på Hellvik 17. april

En munk (M) ble sett i hagen i formiddag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2003

Fiskeørn på Fotlandsvatnet+ fleire obser

Ei Fiskeørn blei sett på Fotlandsvatnet 16.4.
Det blei og sett ein Musvåk på trekk over tengesdal.
Ei Trane kom trekkande over Eikeland i Bjerkreim på ettermiddagen. Dette var sans den same som blei sett trekke forbi Lista fyr halvannen time tidlegare.

 • John Grønning
 • 17. April 2003

Sandsvale 17. april

En sandsvale oppholdt seg på det indre strandbeltet på Kvalbein (mellom Brusand og Kvassheim) i dag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2003

Båndkorsnebb på Hellvik

2 Båndkorsnebb (F og M) ble idag kl. 11 sett i Lunhulen  på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 16. April 2003

Snøspurv på trekk

3 snøspurv på trekk 16.4 i 1000m høyde vest for Sandvann (Stutaheia)i Hunnedalen. De krysset fylkesgrensen fra Vest-Agder og fløy inn i Rogaland (Gjesdal kommune).

 • Johan Tore Rødland
 • 16. April 2003

Sesongen for hagefugltelling er ferdig

Det er tid for å gjøre klar og sende inn skjemaene for hagefugltelling. Her på lokallagets nettsted har følgende levert komplette lister: Alf Laksesvela, Arnt Georg Egeland, Leif Arne Lien og Gustav Steensland.

 • Gustav Steensland
 • 16. April 2003

Grågåstrekk over Skykula

Stort trekk av grågjess over Skykula søndag 13 april.
250+ fordelt på 4 flokker

 • Johan Tore Rødland
 • 15. April 2003

Knekkand og Steinskvett på Eigerøy fyr

Ein Knekkand hann trakk sør forbi Eigerøy fyr i lag med 3 Krikkender 13.4. 2 Steinskvett var ved bukta. Syngande Jernsporv i hagen. Det blei sett 43 arter i går.
Totalt er det sett 72 arter der ute til nå i år.

 • John Grønning
 • 14. April 2003

Linerle på Lindøy

Linerle observert ved Lindøy, Egersund torsdag 10.april

 • Johan Tore Rødland
 • 11. April 2003

Gransanger 8. april

Syngende gransanger på Kaupanes, Egersund 8.4

 • Johan Tore Rødland
 • 9. April 2003

Trane på Tengesdal 6.4.03

Ei trane kom inn for landing på Tengesdal i 2 tida på søndag. Hu blei sist sett beitande på eit jorde i 4 tida.

 • John Grønning
 • 8. April 2003

Bilder tatt før 2003

 • John Grønning
 • 8. April 2003

Eigerøy fyr 5-6.april

Eigerøy fuglestasjon var bemannet fra morgenen begge dager.
Totalt 35 arter på lørdag og 29 på søndag. 7 fugl ble ringmerket lørdag og 6 søndag. Spurvehauk ble ny ringmerkingsart for stasjonen.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. April 2003

Toppdykker på Horpestadvatnet

En toppdykker i sommerdrakt ble sett i fin kveldssol kl. 19:30 i dag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 5. April 2003

Oppdateringer av fotogalleri og hagefugltelling

Harald Steensland har lagt inn bilder av bl.a. granmeis og skjære. Hagefugltellingen er ajourført t.o.m uke 13 for de fleste av våre innsendere.

 • Redaksjonen
 • 5. April 2003

Havørn og albino hegre i Eigersund

Ivar Sleveland har gitt oss følgende meldinger:

Havørn (1 ind., Svanes og Hestnes, Eigersund, i mars)
Havørn (1 ind.[juv], Launes, Eigersund, ca. 18. mars)
Havørn (1 ind., Hellvik havn, Eigersund, 26. mars)
Hegre (1 albino ind., Hegrestad, Eigersund, 30. mars)

 • Redaksjonen
 • 5. April 2003

Flere trekkfugler melder seg

Ivar Sleveland har gitt oss følgende observasjoner fra Dalane og Jæren:

Jernspurv (1 ind., Svanes, Eigersund, 9. mars)
Sildemåke (1 ind., Håtangen, Hå, 9. mars)
Sanglerke (Tengs, Eigersund, 12. mars)
Gravand (Nordre Eigerøy og Eigerøy fuglestasjon, 14. mars)
Trane (3 ind., Nordre Eigerøy, 24. mars)
Musvåk (2 ind., Hegrestad, Eigersund, 30. mars)

 • Redaksjonen
 • 5. April 2003

Vintererle i Sokndal

Jarl Sveinung Birkeland meldte i dag at han så en vintererle på Nesvåg den 29. mars.

 • Redaksjonen
 • 31. March 2003

Rapport fra vårturen til Jæren

Få med deg noen bilder og inntrykk fra dagens ekskursjon til diverse steder på Jæren.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 30. March 2003

Ringtrost på Helleland 29. mars

Roald Lomeland har meldt at han så en ringtrost i toppen av en ask ved Helleland kirke . Dette er nok tangering av tidligere førsteobservasjon.

 • Redaksjonen
 • 30. March 2003

Leif Arne Liens fotogalleri

Fine bilder fra Norge og Afrika er nå på plass.

 • Redaksjonen
 • 30. March 2003

Eigerøy fyr 29.3

1 Mellomskarv, 1 Svartryggerle, 35+ Bokfink, 1 Rødstrupe, 2 Bergirisk, 2 Brunsisik og Grønnsisik var nye årsarter på fyret i dag.

 • John Grønning
 • 29. March 2003

Ankomster på Hellvik

1 måltrost ble tidlig idag hørt og sett syngende ved Hellvik stasjon. En jernspurv ble sett i hagen senere på dagen, som den første i denne sesongen med hagefugltelling.

 • Harald Steensland
 • 28. March 2003

6 kjernebitere

6 kjernebitere ble i dag observert på Frøyland i Sokndal.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 27. March 2003

Tur med lokallaget til Jæren søndag 30. mars

Vi minner om den tradisjonsrike vårturen, som denne gang ledes av Johan Tore Rødland. Avgang fra Tengs kl. 0800.

 • Redaksjonen
 • 25. March 2003

Sivspurv i Sokndal 23. mars

Jarl S. Birkeland har sendt inn melding om observasjon av en sivspurv på Birkeland i Sokndal søndag 23. mars.

 • Redaksjonen
 • 25. March 2003

Hettemåke på Vigrestad

En ad. hettemåke i sommerdrakt ble sett over et jorde nord for Vigrestad stasjon i ettermiddag. Ankomst?

 • Gustav Steensland
 • 20. March 2003

Varslar på Gjermestad i Eigersund

1 Varslar satt på ei tråd langs rv44 ved Gjermestad i ettermiddag. Den flaug opp og ned, jaktande på mus.

 • John Grønning
 • 19. March 2003

Polarmåke i Egersund havn

1 2k hann Polarmåke vart sett i havna i kveld. Dette er ei anna Polarmåke enn den som var på Slettebøvatnet

 • John Grønning
 • 19. March 2003

Rapport fra Eigerøy 15. mars

Herlig dag med 27 arter. Lite småfugl, men en del på sjøen, mest av toppskarv, tjeld, ærfugl, svartand på trekk. Ellers en del nytt som storspove og sjøorre.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 19. March 2003

Storspove på Brusand

I lav morgensol så jeg fra lokaltoget at to storspover landet i "lagunen" like nord for Ogna Camping i dag morges kl. 07:20.

 • Gustav Steensland
 • 18. March 2003

Albino tjeld på Jæren

På Kvassheim oppdaget vi i dag en albino tjeld i strandkanten. (Tillegg 5. april: Ivar Sleveland så den samme fuglen den 9. mars). Vi så også en vandrefalk som fløy forbi retning nordøst. Sørover mot Brusand var svartryggerlen å se også i dag, sammen med et par vanlige linerler.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 16. March 2003

Observasjoner på Hellvik

På en frisk morgentur i dag til Lunhulen ved Hellvikvatnet gjorde jeg følgende observasjoner: Granmeis (10+), Toppmeis (2+), Vipe (1). Hjemme på foringsplassen i hagen fikk jeg tatt bilder av et par spettmeis, som forsynte seg med solsikkefrø.

 • Harald Steensland
 • 15. March 2003

Rapporter fra Sokndal ringmerkingsgruppe

Bjørn Erik Paulsen har sendt inn årsrapport for 2002, samt samlerapport for årene 1981-2002. Se siden for "Ringmerking" under "Aktiviteter" på menyen.

 • Redaksjonen
 • 15. March 2003

Svartryggerle mellom Brusand og Kvassheim 15. mars

I ettermiddag var vi på tur langs stranden. Blant en god del skjærpiplerker dukket det opp minst 2 svartryggerler, som ble fotografert.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 15. March 2003

Linerle/svartryggerle 12. mars

Ett individ er hørt flere ganger av Bjørn Erik Paulsen på Hauge i Sokndal.

 • Redaksjonen
 • 14. March 2003

Flere døde sjøfugler

Det kommer stadig inn nye døde sjøfugl på Nordre Eigerøy.
Arild Knutheim samlet onsdag 12.mars inn 12 lomvi, 4 alke, 1 lunde og 1 kortnebbgås på Skadbergsanden. Minst 10 lomvi og 2 alker hadde synlig olje i fjærdrakten.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. March 2003

Sjøfugldøden fortsetter

Det fortsetter å drive i land mange oljeskadde sjøfugler på Skadberg. Arild og Glenn Andre Knutheim har samlet inn 18 fugler der i dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 12. March 2003

Nye bilder

9 nye bilder er lagt inn på Harald Steenslands fotogalleri, inkludert knoppsvane, spettmeis og svarttrost.

 • Redaksjonen
 • 12. March 2003

Hagefugltelling

Resultater oppdatert pr. uke 10 er kommet inn fra flere av våre bidragsytere.

Vi har også justert oppsettet i tabellene slik at det tar noe kortere tid å laste siden.

 • Redaksjonen
 • 11. March 2003

Ankomsttider på Kvassheim

- 7. mars: Gravand (5+)og Brunnakke (2)
- 9. mars: Strandsnipe (2)

 • Harald og Gustav Steensland
 • 9. March 2003

Observasjoner på Ogna 9. mars

- Toppmeis
- Fuglekonge
- Trekryper (1)
- Svarttrost (5+)

 • Harald og Gustav Steensland
 • 9. March 2003

Mellomskarv på Tengesdal

6 adulte Mellomskarv satt på Eikesvatnet på Tengesdal i ettermiddag. Mellomskarv er som kjent den europeiske underarten av den vanleg Storskarven. Forskjellen ligg i hodeteikningane, mest tydeleg med dei kvite feltene på sida av hodet.

 • John Grønning
 • 9. March 2003

Nye observasjoner

- 41 viper på Tengesdal (nær Gådå) 08.03.03
- 1 Sivhøne i Lundeåne (ved Svanedal, gangbrua over til Nyeveien) 09.03.03

 • Steinar Grøsfjell
 • 9. March 2003

Kjempevårstemning 7 mars med mange nye ankomster !

Med væromslag torsdag lå alt tilrette for at mange nye spennende trekkfugler ville dukke opp.Fredag 7 mars tok Gunnvor og jeg en tur - først til N. Eigerøy. Vårstemning med 40 tjeld,over 150 viper og ca. 400 stær. Nye ankomster ble der på artene: Brunnnakke 3 ind., Storspove 2 ind., Myrsnipe 9 ind., og Duetrost 1 ind. Turen gikk videre til Slettebøvannet der vi fikk ankost på Krikkand 4 ind. Var oppom Fotlandsvannet og fikk en observasjon av ei voksen Havørn.

 • Ivar Sleveland
 • 8. March 2003

Heipiplerke i Eigersund

Ivar Sleveland observerte en heipiplerke på Svanes i dag.

 • Redaksjonen
 • 8. March 2003

Observasjoner

-Vipe på Slettebø 1.mars
-Måltrost i hagen 25.februar
-Stillits i hagen 1.mars

 • Steinar Grøsfjell
 • 8. March 2003

Trekkfugl rapportert på medlemsmøtet 6. mars

- 10. februar: Vipe (1): Myssa, Sokndal (Audun Omdal)
- 1. mars: Jordugle (1): Hestnes, Eigersund (Jørn Gunnar Bowitz)
- 3. mars: Vipe (1+): Tengesdal, Bjerkreim (Petter Tengesdal)

 • Redaksjonen
 • 7. March 2003

Observasjoner rapportert på medlemsmøtet 6. mars

- 2. mars: Havørn (1): Hetlandsskogen, Bjerkreim (PWL)
- 4. mars: Rugde (1): Slettebø, Eigersund (JOG)
- 5. mars: Rødvingetrost (3): Sokndal (JOG)
- 5. mars: Linerle? (1): Sokndal (BEP)

 • Redaksjonen
 • 7. March 2003

Vårtur til Jæren

Bilder og inntrykk fra strekningen Hellvik-Søyland.

 • Gustav Steensland
 • 7. March 2003

Gjenfunn av ringmerkede fugler

Gjenfunn i Spania, Frankrike og Tyskland av fugler ringmerket av Ivar Sleveland.

 • Redaksjonen
 • 6. March 2003

Ankomst av vipe i Bjerkreim

Arnt Georg Egeland så 2 viper på Tengesdal 5. mars.

 • Redaksjonen
 • 5. March 2003

Varsler i Bjerkreim

Arnt Georg Egeland så en varsler på Egeland 5. mars.

 • Redaksjonen
 • 5. March 2003

Mange gråsisik på Hellvik

I forbindelse med hagefugltelling så vi ca. 60 gråsisik i dag. Har noen sett flere denne sesongen?

 • Harald og Gustav Steensland
 • 5. March 2003

Husk vinteratlasdata !

Feltarbeidet i NOF's store satsingsprosjekt "Vinteratlas", som har pågått fra vinteren 94/95,ble avsluttet 28.februar. Send meg alle observasjoner av nye arter og nye maksimaltall fra siste sesong snarest!!

 • Johan Tore Rødland
 • 5. March 2003

Stær i Stavanger, tjeld på Viste

En flokk på over 150 stær ble sett i toppen av et tre ved Kongsgård skole i Stavanger sentrum i dag tidlig. Alf Laksesvela la også merke til flokken.

I strandkanten på Viste i Randaberg så jeg også 3 tjeld.

 • Gustav Steensland
 • 4. March 2003

LRSK-møte i mars

LRSK-Rogaland (Lokal rapport- og sjeldenhetskomite) skal ha møte nå i mars. I samband med det ynskjer me å få inn rapporter med beskrivelse av sjeldne arter.
For dei som klarer å ha klar rapportane til møtet på torsdag, så er det ynskjeleg.
Kva for nokre arter som skal beskrivast, kan ein finna på NOF-Rogaland si heimeside.
Klikk deg inn på: http://fugler.net/nofrog/lrsk.htm
Der finner ein og rapporteringsskjema.


John

 • John Grønning
 • 4. March 2003

Møte i lokallaget torsdag 6. mars

Husk møtet i Egersund kommende torsdag, i Dalane Energi sine lokaler på Eie.
Geir Olav Toft holder lysbildeforedrag om turen til Finnmark i 2002.

 • Gustav Steensland
 • 3. March 2003

Søk med fly etter oljeflak - mulig årsak til fugledød

Stavanger Aftenblad har denne reportasjen 1. mars 2003.

 • Gustav Steensland
 • 1. March 2003

Avisartikkel om fugledød langs Jæren

Her er det første oppslaget i Stavanger Aftenblad, den 28. februar 2003.

 • Gustav Steensland
 • 1. March 2003

Observasjoner i Dalane 2003 (til mars)

 • Redaksjonen
 • 1. March 2003

Grønlandsmåke i Sirevåg

1 2k Grønlandsmåke vart funnen i dag i Sirevåg. Den 2k Polarmåka som vart funnen på Slettebøvatnet for ei veke sidan, var på plass og i dag.

 • John Grønning
 • 1. March 2003

Søk etter skadde og døde sjøfugl

I formiddag har jeg foretatt søk langs strekningen fra Hellvik retning Sirevåg. Bare en død lomvi ble funnet.

 • Gustav Steensland
 • 1. March 2003

Ny sjøfugltragedie på Rogalandskysten

Det er på ny registrert mye sjøfugl tilsølt av olje langs Rogalandskysten.På oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavd. skal NOF avd. Rogaland forsøke å anslå omfanget. Medlemmer av Dalane lokallag har talt opp og samlet inn døde sjøfuglp fugl fra Eigerøy til Kvassheim fyr.

 • Johan Tore Rødland
 • 27. February 2003

Grønnspett på Hellvik

På vei til toget i morges hørte jeg grønnspett som sang i skogholtet sør for Hellvik skole og også på Åsatua, like ved Hellvik stasjon.

 • Gustav Steensland
 • 27. February 2003

Vipe på Jæren

En vipe ble sett på en mark i Bryne sentrum i dag. På vei sørover mot Hellvik så jeg også en vipe i flukt over Haarr. Et sikkert vårtegn!

 • Gustav Steensland
 • 26. February 2003

Test dine fuglekunskaper!!

Test fuglekunskapene dine på denne testen. Det er ei tysk web-side der det er mogleg å få norsk språk.

 • John Grønning
 • 26. February 2003

Egersund havn/Hetlandskogen

1 2k Polarmåke blei sett på Slettebøvatnet den 23.2. Ellers 130 Toppender same plassen. Det var og bra med Fiskemåker i Egersund havn.
2 Båndkorsnebb blei sett i Hetlandskogen på ettermiddagen.

 • John Grønning
 • 25. February 2003

Eigerøy fyr 23.2.03

Reiste ut på fyret i grålysninga på søndag. Ingen spurvefugl på veg ut, kun ande- og måkefugler. 2-3 Sanglerker trakk over fyret då eg kom ut. Anna av interesse var 3 Havsuler, ein 2k Islom, 100+ Fiskemåker, 1 Tjeld. Klarte å presse 2 spurvefugler, nemlig Grønnfink og Fuglekonge. Totalt ca 22 arter.

 • John Grønning
 • 25. February 2003

Ny meldingskategori: "Trekkfugltider"

I stedet for det lange ordet "førstegangsobservasjoner" og det litt anonyme "ankomsttider" har vi laget nyhetskategorien "trekkfugltider". Følg med etter hvert som vårens fugletrekk kommer i gang for fullt!

 • Redaksjonen
 • 24. February 2003

Oppdatering av hagefugltelling

Fra nå av vil vi ikke gi melding hver gang hagefugltellinger er oppdatert. Vi oppfordrer dere til selv å følge med. Vanligvis er nye resultater på plass mandag-tirsdag i hver uke. Noen medlemmer leverer rapport til redaksjonen for flere uker om gangen.

 • Redaksjonen
 • 24. February 2003

Fuglenytt søndag 23/2

Gunnvor og jeg var ute på litt fuglekikking. kjørte blandt annet innom i Mong, der vi fikk sett en dvergdykker. Vi svingte senere utom N. Eigerøy hvor vi kunne studere ei hvitkinngås sammen med 12 nyankomne? grågjess. Desverre registrerte vi også at der hadde drevet iland flere "nye" alkefugler -(lomvi)+ ærfugler siden sist helg. Litt kald og frisk vind, ellers fin tur.

 • Ivar Sleveland
 • 24. February 2003

Samlerapport Sokndal Ringmerkingsgruppe 1981-2003

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2003

Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2003

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2003

Ny meny på lokallagets hjemmesider

Vi håper den nye menyen vil falle i smak. Problemet med at mange som bruker 800x600 pikslers oppløsning på skjermen og dermed ikke fikk plass til alt i bredden, skal nå være løst ved at menyen ligger øverst.

 • Redaksjonen
 • 24. February 2003

Tidligere nyheter her på hovedsiden

En link til tidligere nyheter er i dag plassert under "Annen info" på menyen her på hovedsiden. Fra nå av vil redaksjonen bruke det nye oppsettet til nyheter og oppdateringer.

 • Gustav Steensland
 • 22. February 2003

Skribenter i lokallaget har fått brukernavn og passord

I dag har et utvalg av våre medlemmer fått tilsendt brukernavn og passord. De kan nå legge inn meldinger her på hovedsiden.

For andre interesserte medlemmer: ta kontakt for å bli med i skribentgruppen!

Skriv til post@nofdalane.net

 • Gustav Steensland
 • 22. February 2003

Ny programvare

Det nye opplegget gjør det mulig for flere i lokallaget å kunne bidra med informasjon og meldinger på hjemmesiden. Medlemmer vil få mulighet til on-line oppdatering. Ta kontakt med redaksjonen for mer info.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 22. February 2003

Vintertur til Fotland og Tengesdal 11. januar 2003

 • Harald og Gustav Steensland
 • 11. January 2003

Årsmøtereferat 2003

 • Johan Tore Rødland
 • 3. January 2003
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022
 24. 2023
 25. 2024