Lokallagstur til Lista kommende lørdag

På lørdag blir det lokallagstur til Lista. AVREISE fra Krossmoen kl06! Turleder er Ivar Sleveland. Selvfølgelig med værforbehold men det ser lovende ut så langt

 • John Grønning
 • 26. april 2022

Referat fra årsmøtet med mere

Referat fra årsmøtet med årsmeldig og regnskap for 2021

 • John Grønning
 • 27. mars 2022

Programarket våren 2022

 • Harald Steensland
 • 27. januar 2022

Medlemsmøte avlyst

Medlemsmøtet i morgen er avlyst! Satser på å få gjennomført årsmøtet i februar

 • John Grønning
 • 12. januar 2022

Møtet torsdag 2.12

Julemøtet kommende torsdag avholdes i kantina på Agro. Drøs og egne bilder

 • John Grønning
 • 29. november 2021

Lokallagsmøte 7.10

NB: Møtet blir i det gamle gymnaset i Skriveralmenningen. 

 • John Grønning
 • 6. oktober 2021

Lokallagsmøte torsdag 2 sept

På torsdag prøver vi med møte i lokallaget igjen. Møtet blir som vanlig i kantina på rådhuset i Eigersund. Håndsprit og 1m avstand gjelder uansett. Folk må vurdere sjøl med tanke på smitte situasjonen om de bør/kan gå av hensyn til seg sjøl og andre.
Dersom det er folk som har bilder de vil vise så ta gjerne disse med.

 • John Grønning
 • 31. august 2021

Tur til fyret lørdag 14.11

I følge værmeldinga så ser det ut til at lørdagen får det "fineste" været. Det er meldt noe vestavind som kan gi litt trekk på sjøen. Planen er å gå utover fra parkeringsplassen kl 0800 lørdag morgen.
Foreløpig er det 3 påmeldte men det er plass til flere.

 • John Grønning
 • 12. november 2020

Endringer i møteprogrammet

Hei!
På programmet står det at Rune og John skal vise bilder fra Panamaturen på torsdag. På grunn av corona omstendighetane så har styret valgt å flytte dette foredraget til årsmøtet. På torsdag blir det anledning til å vise egne bilder
Mvh styret

 • John Grønning
 • 1. november 2020

Programarket høsten 2020

 • Harald Steensland
 • 2. september 2020

Høstprogrammet 2020

Søndag 16. August: Ringmerkingstur til Mydland i Sokndal. Turleder Sigfred Mydland.

Torsdag 3. September: Første møte etter sommeren blir drøs og egne bilder.

Søndag 27. September: Fellestur til Kvitsøy.

Torsdag 1. Oktober: Johan Tore Rødland viser bilder fra nordlige India. Med NOF-travel til Nord-India

Torsdag 5. November: John og Rune viser bilder fra årets tur til Panama.
Oppturer og nedturer i Panama.

Lør/søn 14/15. November: Fellestur til fyret for en senhøst satsning på sjøfugltrekket. Nærmere info når datoen nærmer seg.

Torsdag 3. Desember: Julemøte med grøt og tilbehør. Drøs og egne bilder hvis noen har med.

 • John Grønning
 • 1. juli 2020

Årsmøtereferat 9.1.2020

 • John Grønning
 • 3. februar 2020

Årsmelding 2019

 • Harald Steensland
 • 20. januar 2020

Programarket våren 2020

 • Harald Steensland
 • 1. januar 2020

OBS!!!!! Møtet 5 desember holdes i kantina til Nortura på Tengs

OBS!!!!!!OBS!!!!! Møtet 5 desember holdes i kantina til Nortura på Tengs

 • John Grønning
 • 4. desember 2019

Programarket høsten 2019

 • Harald Steensland
 • 13. august 2019

Tur til Moi for merking av Svartspettunger

Tirsdag 21. mai arrangerte Gunnar Skjærpe tur for NOF Dalane Lokallag sine medlemmer til Moi for merking av ett Svartspettkull.  En gjeng på 6 personer tok turen til Moi for å være med på begivenheten der Ivar Sleveland fikk æren i år som merker, noe han utførte på en glimrende måte med god hjelp av de tilstedeværende. Gunnar ordnet med lang stige for å komme opp til reirhullet. Det viste seg å være hele 4 unger, men vi klarte bare å merke 3 stk da armene ikke var lange nok til å få ut den siste ungen.

En spennende og grei tur.

 • Ottar Pettersen
 • 5. juni 2019

Sjøfuglskåding fra Fyrtrappa mai 2019

Noen bilder fra et par gode sjøfugltrekkdager ved Eigerøy fyr til inspirasjon for potensielle sjøfuglskådere. Bildene er tatt på lang avstand og delvis uskarpe, omtrent slik det oppleves gjennom teleskopet fra fyrtrappa.  

 • Johan Tore Rødland
 • 28. mai 2019

Kommentarer til årsmøtereferatet

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om tilknytningen mellom NOF og Sokndal Ringmerkingsgruppe. Bjørn Erik Paulsen som er leder av gruppa har sendt følgende kommentar til årsberetningen:

Ottar Pettersen lurte på hvorfor ikke Sokndal ringmerkingsgruppe er nærmere tilknyttet NOF sentralt. Tilbakemeldingen var vel at dette nok mye handlet om en tradisjon utviklet gjennom flere tiår med lokal ringmerking. Gruppen har etablert en selvstendig arbeidsform som har fungert godt under ledelse av Bjørn Erik Paulsen. Det ble understreket at medlemmene i ringmerkingsgruppen alle er medlemmer av NOF Dalane og derigjennom er det en kontakt med NOF systemet. Konklusjonen ble vel for øvrig at fremtidig tilknytning vil bli vurdert av ringmerkingsgruppen.

Veldig mye jeg kunne sagt om dette, men kort fortalt er ringmerking i utgangspunktet en virksomhet som ikke direkte er knyttet til NOF-systemet, men forvaltet av Klima- og Miljødepartementet gjennom Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) og styrt/utført av Ringmerkingsentralen ved Stavanger Museum.
Hvor nært og hvor mye samarbeid det har vært mellom sentralen og NOF sentralt har mildt sagt variert, så lenge ringmerkingen (og NOF) har eksistert! Fram til 2005 eksisterte "årboka" Ringmerkaren som ble til etter initiativ fra NOF og viste hva og hvor mange fugler som ble ringmerket hvert år. I den perioden satt jeg også som medlem av Ringmerkingsrådet som ble opprettet av Direktoratet og Stavanger museum. Jeg var valgt inn på vegne av NOF sammen med Jan Erik Røer, han for Lista fuglestasjon og jeg for de mange ringmerkende amatører og grupper! Rådet hadde i noen år på 1990-tallet omtrent et par møter i året, oftest i Trondheim der direktoratet ligger. På den tida fungerte altså et noenlunde bra samarbeid; jeg vet ikke om Ringmerkingsrådet fremdeles eksisterer og om hvorfor det i tilfelle bare forsvant!?

Når det er sagt, er det nå tatt et initiativ for å fornye/forbedre samarbeidet mellom ringmerking og NOF. Det vises til følgende skriv fra NOF og Ringmerkingsentralen som kom sist november:

Hei,
Etter diskusjoner med Alf Tore Mjøs ved Museum Stavanger (ringmerkingssentralen) foreslo Steinar Eldøy i siste møte i NOF's sentralstyre at det tas initiativ til at NOF kan komme sterkere på banen i forhold til ringmerkingen. Sentralstyret ga sin tilslutning til dette, og det var enighet om at Steinar Eldøy sammen med Aida Lopez fra Lista fuglestasjon og i samråd med Alf Tore Mjøs får i oppgave å framskaffe en bedre oversikt over tingenes tilstand, og vurdere konkrete forslag som kan styrke ringmerkingen og fuglestasjonsdriften og bidra til en bedre integrering av virksomheten i NOF.
Virksomheten ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland følger et standardisert opplegg. Stasjonene driftes av NOF med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet, og har ansatt personell støttet av frivillige. Landets eldste fuglestasjon - Ornitologisk Stasjon på Revtangen, drives av Museum Stavanger. En rekke andre fuglestasjoner rundt om i landet drives enten som en del av virksomheten til fylkesavdelinger/lokallag, eller som frittstående organisasjoner.
Noen av ringmerkingsgruppene har koblinger til fuglestasjoner, men mange driver med ringmerking uavhengig av fuglestasjonene. Gruppene er ofte uavhengige av NOF-organisasjonen, men det er ofte de samme personene som både er aktive i NOFs fylkesavdelinger og lokallag som også er aktive i ringmerkingsgruppene.

Oppgaven vår omfatter, men er ikke nødvendigvis begrenset, til følgende:
A. Framskaffe en oversikt over fuglestasjonsdriften og ringmerkingsgrupper rundt om i landet og hvordan de er organisert.
B. Utarbeide konkrete forslag til måter å formalisere kobling til NOF dersom det ikke allerede er fullt integrert.
C. Foreslå måter å styrke kommunikasjon og samarbeid mellom stasjoner og ringmerkingsgrupper (møter, kurs/opplæring, utveksling av personell, felles nettsted, publikasjoner etc).
D. Behov og muligheter for å styrke faglig kvalitet på virksomheten.
E. Vurdere behov, mulig mandat og organisering av et eventuelt ringmerkings-/fuglestasjonsutvalg i NOF.
Mvh Steinar Eldøy og Aïda Lopez

- - - og:

Hei!
Det siste året har Ringmerkingssentralen hatt en dialog med NOF angående et tettere samarbeid om ringmerkingsarbeidet i Norge. Det er viktig i årene fremover å jobbe målrettet med rekruttering til det frivillige ringmerkingsarbeidet, siden gjennomsnittsalderen til norske ringmerkere stiger jevnt og trutt. Ringmerking er også en god måte å rekruttere medlemmer til NOF og vekke en generell naturinteresse, særlig hos barn og unge. Foreløpig har dette samarbeidet resultert i at Ringmerkingsrapportene igjen har satt dagens lys, og blir publisert i «Fugleåret». Vi håper alle som er involvert i stasjonsdrift eller andre mer eller mindre faste ringmerkingslokaliteter tar seg tid til å besvare dette spørreskjemaet, og returnere det til Lista Fuglestasjon på mailadressen under. Vi vil understreke at dette ikke er et forsøk på å «tvinge» frittstående stasjoner inn under NOF-paraplyen, men en invitasjon til et tettere samarbeid, primært for å sikre en god kontinuitet iringmerkingsarbeidet i overskuelig fremtid. Dette er primært ment for fuglestasjoner, men skjemaet sendes også til alle relevante ringmerkingsgrupper siden det finnes stasjoner som ikke har status som egen gruppe.
Mvh, Håvard og Alf Tore på ringmerkingssentralen.

Håper dette kan være starten på et nytt og forbedret samarbeid, og muligens også et slags svar på det som ble tatt opp på årsmøtet!
- - -

Hvis det er ønskelig kan vi også fra ringmerkingsgruppa legge inn årsoversikt eller lignende på lokallagets hjemmeside, med dette må dere evt diskutere i styret?

Med hilsen, Bjørn Erik

 • John Grønning
 • 14. februar 2019

Første trekkfuglene registrert

Flott tur til fyret i går morges. Soloppgang og temperatur som steg til 5 grader. Fikk sett flokken med Sædgjess og dette er vel første observasjon siden 1994. Skremte også opp en Jordugle rett etter Linken. 1 Teist var også ny for året. De første trekkfuglenne ble registrert i form av 50 Gråmåker og 20 Svartbak som trakk nordover samt av 4 Heipiplerker trekkende over. 24 arter totalt.

 • John Grønning
 • 9. februar 2019
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022