Informasjonstavla på plass ved fuglestasjonen.

Publisert: Johan Tore Rødland Mandag  18. august 2003

Informasjonstavla er på plass.
Torsdag 7.august ble om sider fuglestasjonens informasjonstavle montert takket være dugnadsinnsats fra Leif Arne Lien, Johan Tore Rødland, Ivar Sleveland og John Grønning.

Informasjonstavle Eigerøy fuglestasjon

Det er nå kommet på plass forskjellig informasjon på oppslagstavla :

Programmet for NOF Dalane lokallag i høst.

Liste over alle observerte arter.

Ringmerkingsoversikt til og med 2002.

Oversiktskart over stasjonens gjenfunn/kontroller.

Generell informasjon om Eigerøy fyr (kommunal informasjonsbrosjyre)

Liste med en del uvanlige observasjoner i år.

Se vedlagte bilde hvordan tavla ser ut ! 

Nærbilde av oppslagstavla.
Plassering ved stasjonshytta.