Hagefugltelling 2003-2004 - Bjørn Erik Paulsen

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost             1 1 1     1 2   1 1 1   2   1 1 2
Kjøttmeis         8   10 15 15 10   12 10 8 5 8 12   8   6 5 5
Blåmeis         3   3 1 2 3   2 1     2 2   3   3 2 2
Granmeis                                              
Spettmeis         2   1 1 1 1   1 1 1 2 1 2   1   1 1 1
Skjære         1   1     1   2 1   2 1 1   1   1 1 1
Kråke                                              
Gråspurv         5   3                 5     2   4 4 5
Pilfink         2   3     5     3   7   1   2   1    
Bjørkefink                         1     1              
Grønnfink         2   3     1     1   2 3     1   2 8 3
Grønnsisik                         2   1 1              
Dompap         2   1         3 5 1 2 3     1   1   2
Gulspurv             5     8   2     8 1 2            
Rødstrupe         1                   1 1 1   1   1 1 1
Munk                                              
Gjerdesmett                         1                    
Måltrost                                             1
Bokfink         2               2       1   3   2 2 8
Stær                                           1  
Jernspurv                                             1
Svartmeis             1                                
Løvmeis                         1   1   1         1  
Gråsisik                                              
Kjernebiter         1   1         1 1                 2 1
Spurvehauk             1                                
Flaggspett         1                   1 1     1   1    
  45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15