Hagefugltelling 2002-2003 - Vibeke Klungland

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 2 2 2 3 4 4   4 3 4 3                        
Kjøttmeis 6 3 5 15 18 6   3 10 3 6                        
Blåmeis 2 2 2 4 3 3   2 4 2 2                        
Granmeis       2 1     1 1                            
Spettmeis 2 1   1   1                                  
Skjære 4 5 2 4 6 4   2 3 2 8                        
Kråke 3 5 3 2 4 1   1 1 1 12                        
Gråspurv         2       1                            
Pilfink                                              
Bjørkefink   2 4 6 14 30   5 2                            
Grønnfink 35 10 7 8 7 5   3                              
Grønnsisik                                              
Dompap   2     1           4 1                      
Gulspurv     3 2               2                      
Bokfink 2       1       2   1                        
Flaggspett       1                                      
Gjerdesmett 1 1   1 1 1   1                              
Trekryper                                              
Munk                   1 2 1                      
Fuglekonge   1                                          
Rødstrupe 2 1   1 2 1   1 1 1 1 1                      
Spurvehauk                                              
Svartmeis                                              
Gråtrost     1 5 4 1   3 1 2                          
Tyrkerdue       2                                      
Fiskemåke       2 1       9                            
Kjernebiter           2                                  
Gråmåke                 1                            
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15