Hagefugltelling 2002-2003 - Alf Laksesvela

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost   1 2 1 1 2 3 2 2       2 1     2 1 1   1 1 2
Kjøttmeis   10 11 15 15 14 15 15 16 15 15 14 14 13 13 12 15 13 14 12 13 11 8
Blåmeis   2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2
Granmeis             1 1 2 3 3 2 2 2 1     1 2 1      
Spettmeis   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1   1 2 1 1
Skjære   2 2 2 2 2 2 2 2       1         1       1  
Kråke                                              
Gråspurv                                           2 2
Pilfink                                              
Bjørkefink             1 1                     1     1  
Grønnfink       2 2 6 10 9 5 1 2 3 6 11 5 2 3 3 3 3 4 5 5
Grønnsisik                       20       1 5 5 3 5 4 5  
Dompap                             2 5 8 4 3 4 3 3 4
Gulspurv                                              
Bokfink         1                           3 5 8 10 12
Gråsisik                                 3            
Rødstrupe   1       1                             1 1 1
Spurvehauk                                              
Fuglekonge         1                                    
Gjerdesmett                               1              
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15