Hagefugltelling 2004-2005 - Leif Arne Lien

 

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Art/Uke
Sidensvans 10                                             Sidensvans
Svarttrost 3  2  1  1  1  1  1   1  1  2  2         Svarttrost
Kjøttmeis 10  12  10 8  7  6  8  10  5  6  5  4  12  5 12 10  18  20          Kjøttmeis
Blåmeis  4  2  4  5  2  2    1  4  2  4 4 4 4 4         Blåmeis
Granmeis  4  3  4  4  3  1            3 2             Granmeis
Spettmeis  2 2 2  1  1  1  2            1  2        2         Spettmeis
Skjære 4  3  1  2  2                      2         Skjære
Kråke                                               Kråke
Gråspurv                                               Gråspurv
Pilfink                                               Pilfink
Bjørkefink                          1          2         Bjørkefink
Grønnfink 20  10                               1           Grønnfink
Grønnsisik                                      2         Grønnsisik
Dompap  5  5  6  8  4  8  10  5  5  4  4  5  4  5  24         Dompap
Gulspurv                                               Gulspurv
Svartmeis  2  2  2  2  3  1            2  2  1  1  1         Svartmeis 
Rødstrupe   1  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2         Rødstrupe 
Bokfink                           1        2          Bokfink 
 Gjerdesmett  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1    1    1            Gjerdesmett
 Nøtteskrike   1                                        Nøtteskrike
 Rugde 1                                              Rugde
Toppmeis      2  2  1  2  2  2    1  2  1                      Toppmeis
Stjertmeis        8                                        Stjertmeis
Gråtrost                 1    1  1        1  1  1  1  1          Gråtrost
 Spurvehauk                      1                          Spurvehauk
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Art/Uke