Glimt fra medlemsmøtet i Sokndal 4. november

Publisert: Gustav Steensland Lørdag   6. november 2004

Les en kort rapport og se noen bilder fra møtet på Soknatun.

Hovedposten i programmet var Harald Steenslands 200 fotos og 41 minutters videofilm fra familiens tur til USA i sommer. Det var spesielt god dokumentasjon av kolibrier observert i sørøstre del av Arizona, men flere interessante arter ble sett på kjøreturen, som hadde sitt start- og sluttpunkt i St. Paul, Minnesota. Der ble det også hyggelig gjensyn med lokallagets venner i St. Paul Audubon Society, samt en fin fugletur med Julian Sellers langs Missisippi-elven.

Ellers var det på lokallagsmøtet den sedvanlige "runden", hvor medlemmene rapporterer om sine observasjoner og aktiviteter siden sist. Det mest spesielle var da Egil Omdal fortalte at han de siste 14 dagene har ringmerket hele 277 sidensvans hjemme i hagen på Kvassåsen! Litt ekstra lager av kvister med rognebær har gjort god nytte som lokkemat.