Rapport fra tur til Jæren søndag 10. oktober

Publisert: Harald og Gustav Steensland Søndag  10. oktober 2004

Et praktfullt høstvær med lett bris fra sørøst gjorde dagens tur til en fin opplevelse. Se rapport og bilder.

På fuglekikking i Holmane
Her betraktes 2 havørner over Matningsdal

Her er en foreløpig rapport. Kanskje har andre av deltakerne noen fotos og fuglearter å tilføye, samt evt. andre opplysninger.

Følgende var med på turen: Leif Arne Lien (turleder), Johan Tore Rødland, Roald Lomeland, Vegard Lomeland og hans kamerat, Petter Weido Larsen, Arnt Georg Egeland, Harald Steensland, Gustav Steensland. I Holmane møtte vi Erik Jacobsen fra Stavanger lokallag av NOF, og han ble med videre på turen vår.

Reiserute: Egersund - Hellvik - Holmane - Haver - Brusand - Matningsdal - Kvassheim.

Fotos: Harald Steensland

Arter som ble observert (totalt 52):

 • Toppdykker
 • Storskarv
 • Knoppsvane
 • Stokkand
 • Brunnakke
 • Taffeland
 • Bergand
 • Toppand
 • Kvinand
 • Laksand
 • Havørn
 • Dvergfalk
 • Sandlo
 • Tundralo
 • Sandløper
 • Myrsnipe
 • Lappspove
 • Enkeltbekkasin
 • Gråmåke
 • Svartbak
 • Fiskemåke
 • Ringdue
 • Gråspett
 • Låvesvale
 • Heipiplerke
 • Skjærpiplerke
 • Gjerdesmett
 • Sidensvans
 • Rødstrupe
 • Rødvingetrost
 • Gråtrost
 • Svarttrost
 • Gransanger
 • Fuglekonge
 • Kjøttmeis
 • Svartmeis
 • Blåmeis
 • Toppmeis
 • Granmeis
 • Skjære
 • Kråke
 • Ravn
 • Stær
 • Gråspurv
 • Pilfink
 • Bokfink
 • Bjørkefink
 • Gråsisik
 • Grønnfink
 • Grønnsisik
 • Dompap
 • Gulspurv
Holmane
Holmane
Matningsdal