Ringmerkingstur til Lomeland 19. aug. 2001

Publisert: Harald og Gustav Steensland Mandag  20. august 2001
Ivar bruker alle midler under ringmerkingsprosessen...

Dagen begynte med at Roald Lomeland var oppe i 4-tiden og satte opp nett. Til sammen 14 nett var på plass både i siv og i skog på gården hans. Ved 5-tiden kom Ivar Sleveland og ringmerkingen tok til. I løpet av dagen var 15 personer innom. Totalt ant. fugler ringmerket: ca. 140.

Følgende 20 arter ble ringmerket/kontrollert (k):

 • Munk
 • Hagesanger
 • Tornsanger
 • Sivsanger
 • Løvsanger
 • Gråsisik (cabaret)
 • Gjerdesmett
 • Grønnfink
 • Trepiplerke
 • Svarttrost
 • Måltrost
 • Jernspurv
 • Rødstrupe
 • Blåmeis
 • Kjøttmeis
 • Gråfluesnapper
 • Bokfink
 • Grønnsisik
 • Sivspurv (k)
 • Rødvingetrost (k)

Hellvik 20. august 2001

Harald og Gustav