Årsmelding 1999

Publisert: Johan Tore Rødland Friday   3. December 1999

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag.

Styret har i 1999 hatt følgende sammensetning : Ivar Sleveland (formann); Johan Tore Rødland (sekretær); Steinar Grøsfjell (kasserer); John Grønning og Sigfred Mydland (styremedlemmer); Egil Steinar Omdal og Alf Laksesvela (vararepr.).
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Erik Paulsen og Roald Lomeland.

Lokallaget hadde ved utgangen av 1999 57 medlemmer, derav 18 familiemedlemmer. Det har vært 2 styremøter i 1999. Foruten årsmøtet har det vært avholdt 8 ordinære medlemsmøter med et gjennomsnittlig oppmøte på ca. 20 medlemmer. 
Møtene har på våren vekselvis vært holdt i bomberommet på Soknatun i Sokndal og på Husabø ungdomsskole i Egersund, mens høstmøtene i Egersund ble flyttet til Agro's kantine. 
Lokallaget har arrangert 8 turer, der i blant overnattingsturer til Lysebotn, Utsira og Eigerøy fyr. Deltagelsen på turene har vært mellom 10 og 15, og ingen turer har vært avlyst. 

Økonomien er god i lokallaget. Via Eigersund kommune har vi fått kr.6000,- i offentlig støtte fra de interkommunale kulturmidlene i Dalaneregionen. Det har også vært godt salg av kaker, kaffe og brus på medlemsmøtene, samt salg av 25 kg-sekker med solsikkefrø. 

Eigerøy fuglestasjon er fortsatt et av de viktigste satsningsområdene for lokallaget. Bemanningen har vært jevnt god. Telling av trekk på sjøen har som vanlig vært prioritert framfor ringmerking.

Prosjekter
Medlemmer av lokallaget har som tidligere deltatt i en rekke prosjekter med varierende antall deltagere : Vinteratlas (telling av fugl i 10x10km2-ruter), hagefugl, låvesvale, fossekall, svanetelling, hekkefugltaksering (punkttaksering), registrering av ankomsttider samt føring av reirkort. 
Nye prosjekter i 1999 har vært hekkefugltaksering langs jærstrendene og i våtmarksområder, samt høst/vinter-taksering i våtmarksområder. 

I tillegg til dette henger medlemmene opp fuglekasser og driver vinterforing.
Sokndal ringmerkingsgruppe har i år lagt særlig vekt på merking av låvesvale, med totalt ca. 2100 merkede låvesvaler. 

For styret i NOF, Dalane lokallag

Johan Tore Rødland
Sekretær

Godkjent på årsmøtet 6/1-00.