Foreløpig rapport frå Eigerøy fyr 2003

Publisert: John Grønning Torsdag  22. januar 2004

Kort foreløpig rapport frå Eigerøy Fuglestasjon sesongen 2003

Totalt vart det loggført fugl på 81 dager i 2003. Beste dagen på våren var 4.5 med 56 arter, på hausten var 29.9 beste dagen med 64 arter.

Av dei med mest dager denne sesongen, var underteikna med 41 dager, Johan Tore og Bjørn Erik med 17 kvar, Leif Arne 8, Ivar 5. Roald, Rune Edvardsen, Lene Grønning og Bjørg Reidun Versland hadde 4 dager.

Det vart loggført 158 arter denne sesongen. 2 nye arter vart notert, Silkeheigre og Eikesanger (Vestleg Bonellisanger).

Andre spesielle observasjonar var:

Båndkorsnebb – 18 ind
Mellomskarv – 1 ind (2.dre funn, 1.ste i 94)
Praktærfugl – 1 ind (2.dre funn, 1.ste i 92)
Lappspurv – 1 ind (6.funn totalt)
Fossekall – 3 ind (2.-5.funn)
Grønnstilk – 2 ind (1.ste sidan 98)
Dvergmåke – 3 ind (14 ind 1990-2003)
Perleugle – 2 ind (3-4 observasjon)
Myrhauk – 1 ind (6.observasjon, 1.ste sidan 2000)
Kvartbekkasin – 1 ind
Jordugle – 2 ind
Bergand – 3 ind
Steinskvett underart leucohora – 2 ind (4 og 5. obs)

+ mange fleire høgdepunkter….

Av spesielle arter som vart ringmerka, kan nemnast:

Spurvahauk 1, Båndkorsnebb 1, Havsvale 6, Flaggspett 7, Gråspett 1 ,Perleugle 1