Rekneskap 2010 og årsmøtereferatet

Publisert: John Grønning Tuesday  25. January 2011

Vedlagt er rekneskapet for 2010 og referat frå årsmøtet 13.1.2011

Årsmeldinga er vedlagt .

Mvh

John