Bli medlem

Fra 2013 har NOF felles kontingentinnkreving i hele foreningen. Ved å betale en grunnkontingent får en medlemskap i NOF på alle nivåer, både nasjonalt, hos fylkesavdeling og i eventuelt lokallag i området.

I tillegg til grunnkontingenten kan man velge å betale for nasjonale tidsskrifter, fylkesvise lokale tillegg og andre lokale medlemstilbud. Juniormedlemmer (inntil 18 år) betaler 50% av all kontingent. Familiekontingent kan tegnes av seniormedlemmer. Dette koster kr. 100 og alle i husstanden kan føres opp som medlemmer.

For medlemmer i Rogaland er det følgende priser (for 2013) :

  • Grunnkontingent NOF sentralt: kr. 150,-
    • Tillegg for tidsskriftet Vår Fuglefauna: kr. 250,-
    • Tillegg for tidsskriftet Fuglevennen: kr. 50,-
  • Lokalt tillegg Rogaland (inkluderer medlemskap i fylkesavdelingen og abonnement på bladet Falco): kr. 100,-
  • Familietillegg Rogaland: kr. 100,-

Er du interessert i å bli medlem kan du gjerne ta kontakt med vår leder: Ivar Sleveland (Telefon: 51 49 82 45, mob.: 480 36 946).

Falco nr. 1-2013, forside[ Klikk for større versjon ]