Lokallagets styre

Tittel Navn Valgperiode Telefon E-post
StyrelederIvar Slevelandjan. 2015 - jan. 201651498245 / 48036946
SekretærRune Edvardsenjan. 2014 - jan. 2016
KassererJohn Grønningjan. 2015 - jan. 201751450232 / 41332832
StyremedlemLeah Horwoodjan. 2015 - jan. 2017
StyremedlemAlf Laksesvelajan. 2014 - jan. 2016
StyrevaramedlemGunnar Skjærpejan. 2015 - jan. 2016
StyrevaramedlemArne Hadlandjan. 2015 - jan. 201651490908 / 41428636
StyrevaramedlemAvir Livnatjan. 2015 - jan. 2016
ValgkomitelederRoald Lomelandjan. 2014 - jan. 2016
ValgkomitemedlemPetter Weido Larsenjan. 2015 - jan. 201651494346