Ringmerking

Vi har flere erfarne og dyktige medlemmer som driver med ringmerking, og på hvert møte i lokallaget gis det som regel rapporter om gjenfunn og andre opplevelser knyttet til denne aktiviteten. I tillegg til merking av fugler ved Eigerøy fuglestasjon, har vi også anlegg for ringmerking flere andre steder i Dalane. Gådå ved Tengesdal, på grensen mellom Bjerkreim og Eigersund kommuner, er en av de viktige plassene. Fangstnett tas også med på enkelte av turene og utfluktene.

Hensikten med ringmerking er bl.a.:

  • å kartlegge fuglenes vinteroppholdssted.

  • å kartlegge trekkruter og rasteplasser på trekket.

  • å kartlegge varigheten av fugletrekket.

  • å finne hvilke arter som delvis er trekkfugler, og om det er noen individer fra en bestand som trekker hvert år mens resten blir tilbake, eller om noen individer trekker i noen år og blir tilbake i andre år.

  • å undersøke ungfuglenes spredning og hvilken rolle dette spiller for koloniseringen av nye områder.

  • å finne ut forventet og maksimal levealder.

  • å kartlegge endringer av trekkmønstre, levealder eller dødsårsaker.

De fleste av disse analysene krever et stort antall gjenfunn. For store fugler er det en høy gjenfunnsprosent, mens det for de minste kan være under 1 promille som blir funnet igjen. Det er derfor nødvendig med et stort antall merkede fugler for å få pålitelige resultater.

Ringmerking av fugl i Dalane

En presentasjon basert på en skolestil levert 10. mars 2001 av Harald Steensland, 9. klasse Hellvik skole.