Eigerøy Fuglestasjon

Havsule er valgt som symbolfugl for fuglestasjonen
Foto: John Grønning
Nettplass

Eigerøy fuglestasjon, som ligger like i nærheten av Eigerøy fyr, er et viktig sted for oss i Dalane Lokallag. Fuglestasjonen ble grunnlagt i 1991. Vi disponerer en bygning hvor vi har utstyr for ringmerking, samt at det er kjøkken og overnattingsmuligheter for ca. 10 personer.

Blant våre medlemmer er det nesten gått sport i å ha flest observasjonsdøgn på fuglestasjonen pr. år, og vi arrangerer ofte turer ut dit.

På grunn av sin plassering helt ut mot havet, og fordi det er et mindre skogholt og en hage i tilknytning til den gamle fyrvokterboligen her ytterst på øya, fungerer stedet som en magnet på trekkfugler. Forholdene ligger godt til rette for ringmerking. I tillegg er området ved foten av fyret en glimrende plass for observasjon av sjøfugl, både lokal bestand og alle artene som trekker forbi.

Observasjoner fra fuglestasjonen finner du på "Observasjoner : Dalane : Eigerøy fuglestasjon".

Ringmerking ved Eigerøy fuglestasjon:

Årsrapporter: 2000

Statistikk: 2000

På årsmøtet 4. januar 2000 la Bjørn Erik Paulsen fram noen grafiske framstillinger som bl.a. viser omfanget av ringmerkingen og de artene som er merket:

ÅrsrapporterArtsoversikter
Rapport 1998 Artsoversikt 1995
Rapport 1999 Artsoversikt 1996
Rapport 2000 Artsoversikt 1999