Hagefugltelling

  • Norsk Hagefugltelling er et prosjekt i regi av NOF.
  • For hver uke oppgis det høyeste antallet vedkommende har sett av de ulike fugleartene innenfor sin hage eller annet avgrenset område.