Rovfugltur 18.9.2005

Publisert: John Grønning Søndag  18. september 2005

Turrapport med bilder

Kun 3 personer dukka opp på Tengs i 9-tida og satte kursen mot Matningsdal. Skodde og yr gjorde at me fortsatte til Hårr og sjøfuglskåding. Litt alkefugl og suler ptN varma, før 1 Polarjo trakk sør. Ein spasertur på Kvassheim auka totalantallet på Vandrefalk til 4+. Andre arter på Kvassheim var bla. 500+ Starer, 100+ Myrsniper, Dvergfalk, 1k Hønsahauk og 60+ Grågås ptS. Me gjorde eit nytt forsøk på Engjane ved Matningsdal, men skodde og yr dominerte. 7 Nøtteskriker pts var resultatet. Diverse småstopp sørover førte oss til Ege, men også her med magert resultat. Me droppa Petter W på Tengs og satte kursen mot Bjerkreim. Ein stopp på Tengesdal resulterte i dagens siste rovfugl, nemleg ein Spurvahauk.

Buskskvett Tengesdal
Buskskvett Tengesdal
Rovfuglskåding på Ege
Vandrefalk 1k på Kvassheim