Referat fra årsmøte 10.1.2017

Publisert: John Grønning Onsdag   8. februar 2017

Vedlagt er referatet fra årsmøtet ført i pennen av Jan Petter Leidland