Styremøte 18. mai 2011

Publisert: Rune Edvardsen Tirsdag   9. august 2011

Frammøtte: Ivar Sleveland, Leah Horwood, Johan Tore Rødland, Gunnar Skjerpe, Alf Laksesvela og Rune Edvardsen.

Saker til behandling:

  1. Programmet for høsten 2011.
  2. Planlegging for 25 års jubileum for Nof Dalane.
  3. Tor Inge Rake med henvendelse om vipe.
  4. Dugnad på fyret.
  5. Stoff til Falco nr. 3.
  6. Henvendelse fra Magma Geopark.

Sak 1

Sak 2

Lørdag 28. til 29. mai feirer lokallaget sitt 25 års jubileum og Fuglestasjonen på Eigerøy fyr er 20 år. Vi har fått båttransport, slik at også Roald kommer seg ut. Alf ordner Grillkull og tennveske. Ivar ordner stor Grill. Det kan også bli tid til litt dugnad. Hvis været er bra blir det folk på stasjonen fra fredag til søndag. Det blir nettfangst og trekk skåding på sjøen. Det er muligheter for overnatting hele helgen. På lørdagskvelden tenner vi grillen og har god mat og drikke utover kvelden.

Sak 3

Henvendelse fra Tor-Inge Rake om viper. Han uttrykker bekymring for vipebestanden i Dalane. Venstre vil bedre vipas kår og få dette inn i programmet til kommunevalget. Han nevner også at Bakkebø gård skal selges og teiger leies ut. Her kan det kanskje legges føringer for driften slik at vipa kan trives. NOF Dalane takker for henvendelsen og deler Rakes bekymring. Alle medlemmene opplever stor nedgang, også i Dalane kommunene. Johan Tore tar kontakt med Rake for videre diskusjon og råd om bevaring av vipa. Medlemmene oppfordres til å registrere alle observerte viper i Dalane kommunene.

Sak 4

Dugnad på fyret. Også i år har vi dugnadsforpliktelse på fyret med 40 timer. Hvis været tillater blir det allerede litt dugnad i jubileumshelga. Det er viktig å få gjordt så mye som mulig før sommeren er over. Håper også at alle medlemmene kan være med å bidra, slik at alt arbeidet ikke faller på bare de samme personene.

Sak 5

Stoff til Falco nr. 3. Kan noen skrive om jubileumshelga?

Sak 6

Henvendelse fra Magma Geopark. Vi har fått en ivitasjon om et mulig samarbeid. Magma vil ha info om fugler rundt om i de forskjellige delene av Dalane. De vil bruke dette i makedsføringen av Geoparken. Vi kontakter Magma og ber om et møte for nærmere diskusjoner. Dette kan bli god markedsføring for lokallaget.