Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Snødekke (H-D-I)                                              
Sidensvans                                              
Svarttrost                                              
Kjøttmeis                                              
Blåmeis                                              
Granmeis                                              
Spettmeis                                              
Skjære                                              
Kråke                                              
Gråspurv                                              
Pilfink                                              
Bjørkefink                                              
Grønnfink                                              
Grønnsisik                                              
Dompap                                              
Gulspurv                                              
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15