Hagefugltelling 2005-2006 - Arnt G. Egeland

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sidensvans          2                                  
Svarttrost  1  1  1  2  1    1  1
Kjøttmeis  2 12  6  3  3    7
Blåmeis  1  3  2  3  4    4
Granmeis                                              
Spettmeis    2  1  1  1  1  1           2
Skjære  1  2  2  2  2   1  1
Kråke                                            
Gråspurv    6 17 18 20  10 20   20 10 30 15 28 14 14 14 12 6  8
Pilfink      2  4      3  
Bjørkefink      1                                  
Grønnfink  2 14 12 12 14 12 28   14 22 35 30 40 24 20 15 12 15 30 30
Grønnsisik                                  
Dompap    1                                          
Gulspurv                                          
Gjerdesmett   1                                      
Gråtrost   1  2            
Rødstrupe       
 Nøtteskrike                                
 Bokfink        1   3    3 12
Munk                                       
 Stær       26                   8              
Svartmeis         1                                      
 Kjernebiter          1                                  
 Trekryper                                            
Gråsisik                                         
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14