Hagefugltelling 2005-2006 - Gustav Steensland

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sidensvans       1                                      
Svarttrost  2          1  1      2    3  2 1    
Kjøttmeis  6  5  6  4  4 4  4        4  4 4    
Blåmeis  3  4  4  4  2  2  2    4    1  2      
Granmeis                                              
Spettmeis  2  2  2  2  1    1            2             1      
Skjære  4  5  4  2  2  2  4  1          6 12     
Kråke          1    1            1      
Gråspurv  4  6  9  10    2                                  
Pilfink  4  5  6      1    1          2              
Bjørkefink  5  5  3  2    12    1    5    1  5 5     10     
Grønnfink  25  40  30  25  20  8  40  40        20  20 40  20  10  10  10  10  10  10     
Grønnsisik                          2                  
Dompap            2            2         5 4 3        
Gulspurv    2  4  4  1  4    1        2  1          
Svartmeis   1          1  1          1  1             1      
Bokfink   4  4  4  4    3  1  1    3    3  2          
Nøtteskrike   1  1                                          
Rødstrupe  2  2            1    1       1        
Gjerdesmett  1  1  1  1  1    1                   1        
Trekryper       1                                        
Fuglekonge           1                                    
Flaggspett             1        1               1      
 Stær            30            1       15   15  20     
Ringdue                                               
Gråsisik                         1 10       
 Rødvingetrost                           2         1        
 Jernspurv                                         1    
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14