Hagefugltelling 2005-2006 - Leif Arne Lien

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sidensvans                                            
Svarttrost  3  3  3  3  3  3  2  3    2  3  5  5  4  3  3  5  4  3  4  6  8
Kjøttmeis  15  8  12  10  10  8  8  10    8  10  10  12  25  15  18  16  15  12  12  10  12  12
Blåmeis  5  2  4  4  4  2  2  3    4  4  4  4  3  5  4  4  4  3  2  2  2  2
Granmeis  4  2  3  3  4  2  3  4    3  2  2  2  2  3  3  2  3  2 2  1  2  2
Spettmeis  3  2  2  3  3  3  2  3    2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2
Skjære                                              
Kråke                                              
Gråspurv                                              
Pilfink                                              
Bjørkefink  6        5                8  2  1  4            
Grønnfink  8  4  5                                  1    2  6
Grønnsisik                          4  3    1        2    2  3
Dompap  1    1    1          10  3  10  6  5  1  5  8  6  5  8  13  8  10
Gulspurv                                              
Svartmeis   4  2  3  3  3  2  2  2    2  2  3  3  4  4  2  3  4  2  2  2  2 2
Bokfink   6  2  2    4    2  2    2  1  2  2      2    2    2    6  10
Gjerdesmett   2  2  2  1  2  1  1  1    1  1      1  1  1  1          1  1
Rødstrupe   2  3  2  2  3  3  2  2    2  2  2  2  2  1  2  2  3  2  2  1  2  3
Munk   1                            1  1              
Fuglekonge   2        2                                    
Tyrkerdue   4                        2                    
Trekryper     1                  1    1  1  1  1    1  1  1      
Gråtrost       1  1  1    1  1    1  1  1  1  1  1                
Nøtteskrike       1  1  1  1  1  2    2  1  2  2  2    1  1  3        1  2
Gråsisik                     60          3  2              
Stjertmeis                                     3          
Toppmeis                                       1      
Jernspurv                                               1
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Art/Uke

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14