Informasjon om Dalane Lokallags hjemmesider

Ansvarlige for nettstedet: 

Design/Webmaster:
Harald Steensland

Redaktør/Editor:
Gustav Steensland: 90173643 (mobil), epost: gustav.steensland@gmail.com.


Dalane Lokallag har hatt dette nettstedet i drift siden 8. april 2000.