Hagefugltelling 2003-2004 - Petter Weido Larsen

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 1 2   1     2     1   1 1           1        
Kjøttmeis 3 1 5 6 6 8 12 9 9 8 2 2 2 1 1 2 1 8 9 1 2    
Blåmeis     2 1 1 1 2 1 3                 2          
Granmeis     2 2                                      
Spettmeis                                              
Skjære 1   1 1 2 2 1         1                 1    
Kråke             1                       1        
Gråspurv                                              
Pilfink                                              
Bjørkefink       2 1                                    
Grønnfink 1     1     3     6 7 7 2     2   4   1 1    
Grønnsisik     1                                        
Dompap                                              
Gulspurv                                              
Rødstrupe 1     1               1                      
Bokfink                                         1    
Gråtrost                                              
Gråsisik                                              
Gjerdesmett 1     1                 1                    
Svartmeis     2                                        
Flaggspett     1 1   1 1 1       1                      
Grønnspett   1         1                                
Stjertmeis     2                                        
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15