Hagefugltelling 2003-2004 - Leif Arne Lien

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 5 4 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 4 5
Kjøttmeis 20 15 14 10 8 8 9 8 8 15 2 7 10 12 8 5 20 22 30 12 8 7 6
Blåmeis 4 5 3 4 2 2 3 4 3 5 2 4 3 2 2 3 5 4 4 2 3 4 5
Granmeis 2 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Spettmeis 2 2 2 2 2   2 2 2       2   1       1     1 1
Skjære 2 1 1 1 1                                   2
Kråke     3                                       1
Gråspurv                                              
Pilfink                                              
Bjørkefink   15                                          
Grønnfink 5 5   3                                   2  
Grønnsisik                                           2 4
Dompap   4   3   5 4 4 5 12 9 2 3 2 11 8 14 6 10 12 6 6 5
Gulspurv                                              
Flaggspett 1 1                           1       1 1 1  
Rødstrupe 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4
Bokfink 3 2   2           2                 6   2 4 5
Svartmeis     2 3 2 1   2 2   1 1 2 1 2 2 3   1 2 2   3
Gjerdesmett 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1
Spurvehauk                                              
Fuglekonge 4 1                                          
Jernspurv   2                                         1
Gråmåke                                             5
Gråtrost     1 1   1   1 1   1 1 1 1 1 2 1 1 1        
Toppmeis             2 2 2 2 2 2 3 2 2     2          
Tyrkerdue                                             2
Måltrost                                         1    
Ringdue                                              
Gransanger                                           1  
Hønsehauk                             1 1 1 1          
Kjernebiter                                     1 2      
Munk 2                                         1  
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15