Hagefugltelling 2003-2004 - Johan Tore Rødland

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 3 2 1 3 5 3 6 4 5 4 3 4 5 3 4 3 2 2 3 5 4 4 2
Kjøttmeis 8 8 10 9 14 7 7 9 12 6 4 8 8 12 14 7 5 6 5 4 4 2 2
Blåmeis 4 6 7 5 7 4 4 12 6 4 3 6 4 5 7 9 3 3 5 6 2 2 2
Granmeis 1                                            
Spettmeis                                              
Skjære 3 6 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1   1 2 2 2
Kråke     1                                     1  
Gråspurv 4 8 6 3 5 2 4 3 6 5 3 3 3 4 3 7 7 4 3 6 5 8 6
Pilfink 6 14 7 13 20 18 24 22 18 20 17 14 13 9 7 15 8 6 6 9 12 18 22
Bjørkefink 4 4                                       2 3
Grønnfink 8 20 12 15 5 2 8 15 5 2 13 5 4 3 7 6 4 3 7 5 6 15 10
Grønnsisik                     2 4 3 4 1 1           2 3
Rødvingetrost                                              
Dompap         2                 2 6 1         2 1  
Gulspurv 3 5 3 3 5 3 6 6 6 6 3 2   5 5 14 16 7 5 7 6 8 5
Bokfink 5 6 1 5 3   3 1 2                     2 5 16 18
Flaggspett 1 1 1 1 1 1 1                 2       1 1   1
Gjerdesmett 1 1 1     1               1   1       1 1 1 1
Trekryper   1                                          
Jernspurv               1 1 1 1 1 1 1 1 1           3 2
Munk                       1 1 1 1         1 1 2 1
Rødstrupe 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tyrkerdue 2   2 2 2 2       2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Spurvehauk                                              
Svartmeis             1 1 1     1     1 1       2 2   1
Gråtrost                         1   1 1 1 1          
Stillits     2 2 2   1 4                              
Kjernebiter                           1               3  
Stær                                       2 5 3 5
Gråsisik                                              
Fiskemåke                                              
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15