Hagefugltelling 2003-2004 - Gustav Steensland

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                           3                  
Svarttrost     1         1 2 2 1   4       1 2 1 1   2 1
Kjøttmeis 12 10 16 20 6 6 4 5 6 20 8 6 5 8 5 4 5 1 6 6 2 2 2
Blåmeis 2 3 3 2 4 4   1 11 5 8 2 2 3 3   1 2 2 1 2 2 1
Granmeis 2 1 2 1       1       2       1              
Spettmeis 1 1                     1             2 1 2 2
Skjære 8 3 5 1 2   1 1 1 2 6 10 2 15 1 4 3 10 4 12 5 5 1
Kråke 2   1   1     1     1     1 2 1 3 1   1 1 2  
Gråspurv                 3       1   1 3 2 3 40 20 15 6 4
Pilfink 4 6 1 1         1   2   2 3 1 2 1   8 2 6 6 7
Bjørkefink   2 1       1   1               1   1   1 2 3
Grønnfink 20 35 26 50 40 40 50 40 22 40 60 40 32 60 50 40 60 40 20 20 10 8 7
Grønnsisik                 4 8 20 26 4 4 12 6 12   5 6 10 2 2
Dompap               1 2       1   7 2 1            
Gulspurv       1 2 2 1   3   6   6   2 2   1   1 2    
Rødstrupe                 2 1 1 1 2   1 1 1 1 1 2 2 1 1
Bokfink 2 3 2 2 4   1   4   1 2 2     1   1   6 10 20 16
Svartmeis 1   1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1   2 2   1   2 1   1
Stjertmeis 8   8     10                                  
Spurvehauk     1         1 1             1 1            
Flaggspett   1 1   1       1 1       1           1 2 1 2
Gråsisik                           2 15 4 2 8          
Gjerdesmett 1 1             1           1                
Stær   4 1       28   12       2 10 7   20 4 1 6 7 2 2
Jernspurv                                              
Gråtrost   1 15   1                                 3  
Rødvingetrost         2                                    
Kjernebiter                                           3  
Stillits   6                                          
Trekryper     1                                        
Toppmeis                                              
Fuglekonge 1   2 1 1                                    
Tyrkerdue                     1                        
Måltrost                                             1
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15