Hagefugltelling 2002-2003 - Leif Inge Wikse

Art/Uke 47 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                   9              
Svarttrost   2 3 4 3 2 2 1 3 3 3 2          
Kjøttmeis   5 10 6 7 5   10 12 6 6 10          
Blåmeis   5 5 1 2 2   2 2 2 3 8          
Granmeis   1             2 1   2          
Spettmeis   2                              
Skjære       6                          
Kråke                                  
Gråspurv                                  
Pilfink                                  
Bjørkefink   1 3 3         2     1          
Grønnfink   1 2 3       3 5 1 1 2          
Grønnsisik   18 12 10 2     20 14 1 8 30          
Dompap   11 6 7         13 3 2 6          
Gulspurv                                  
Svartmeis   1 2 2 1 2   1 1 1 1 2          
Bokfink                   1   2          
Flaggspett                                  
Gjerdesmett                                  
Rødstrupe   2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2          
Tyrkerdue   2 2 2                          
Fuglekonge                                  
Gråsisik               1 2 2   55          
Jernspurv                                  
Gråtrost   1   2       2                  
Stillits 1                                
47 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15