Hagefugltelling 2002-2003 - Leif Arne Lien

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 4 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 5 6
Kjøttmeis 10 8 10 8 8 10 10 8 7 7 6 7 6 20 8 15 8 22 12 8 7 8 6
Blåmeis 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 5
Granmeis     2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2
Spettmeis 2 2 1 1   1 1 1 1 1     1     2   1 2 1 2 2 2
Skjære   1         1 1 1             2   1       1 2
Kråke                                              
Gråspurv                                              
Pilfink                                              
Bjørkefink       1       1               2         2   2
Grønnfink 1 20 4         1                 4   2   4 5 5
Grønnsisik                     1     10   3 2 30 5   5 6 4
Dompap             4 5 5 5 4 8 12 12 5 12 10 5 4 4 6 6 5
Gulspurv                               4 3 1         1
Flaggspett                                              
Rødstrupe 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Bokfink         1           1     3   1 2 2     5 10 8
Svartmeis   1   3 2 3 3   2 2 2 3 2 3 2 2 1 1   2     1
Gjerdesmett 1 1 1 1                       2         2 1 1
Spurvehauk                                              
Fuglekonge                                       4 2    
Jernspurv                                              
Gråsisik                           5 3 4   50 6        
Gråtrost 8   1 1   1 1 2 2 2 1     1 1   1 1 1        
Toppmeis                         2 1 2 2   2   2 2    
Tyrkerdue                 1                 1     1   1
Rødvingetrost                                              
Ringdue                                             2
Trekryper 1                       1                    
Hønsehauk       1 1                                    
Dvergspett                                         1    
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15