Hagefugltelling 2002-2003 - Johan Tore Rødland

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 4 8 6 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 2 4 6 6 2 2
Kjøttmeis 8 5 7 9 8 7 5 6 4 7 5 6 7 5 5 4 3 3 2 2 2   2
Blåmeis 3 3 4 4 5 4 4 5 6 4 5 5 6 3 5 2 2 4 5 2 2 2 2
Granmeis         1                                    
Spettmeis                                              
Skjære 2 3 2     1     1 1         1 2 1 1 1 2 2 1 2
Kråke                                         1    
Gråspurv 4 7 5 9 6 6 3 2 2   1 1 1 1   3 5 4 3 2 3 2 4
Pilfink 12 23 24 18 15 10 16 18 12 9 8 7 13 8 9 5 7 5 8 15 18 14 7
Bjørkefink 1 1   1   4 15 40 20 7 15 14 42 8 6 3 8 12 15 8 25 8 3
Grønnfink 6 5 12 3 2 2 3 1 4 3 25 8 12 7 4 2 2 3 4 3 8 6 4
Grønnsisik     1         2 2     2       1   15 12   1 3 2
Rødvingetrost 1 1                                          
Dompap                 1                            
Gulspurv     3 1   8 6 6 3 3 7 5 8 3   4 14 7 12 2 4 2 6
Bokfink     3 1           1 1           2 1     12 40 7
Flaggspett                                              
Gjerdesmett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   1           1 1
Trekryper   1                                          
Jernspurv   1 1 1 1                                    
Munk                                              
Rødstrupe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Tyrkerdue 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3
Spurvehauk                                              
Svartmeis                                              
Gråtrost 25 5 14   1 2     1 2 1   12 1                  
Stillits   2 3 6     5 3 3 1 3                        
Kornkråke                                              
Stær                                         6   8
Gråsisik                                 1 4 3 1 1    
Fiskemåke                                   5          
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15