Hagefugltelling 2002-2003 - Gustav Steensland

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans                                              
Svarttrost 1   1     3 3 2 3 1     3   1   1 5 1 3 1   2
Kjøttmeis 14 8 10 12 12 14 10 6 4 4 2 1 5 6 3 3 4 3 2 2 2 2 2
Blåmeis 3 3 1 3 2 3 2 2 3 5 10 2 8 1 3 2 2 4 2 2 2 2 1
Granmeis       1                                      
Spettmeis                     2   2         1 2       2
Skjære 1 1 2 1 2 1 1 1 2   1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Kråke 5             1   1   1             1 1   1 2
Gråspurv 1       1               2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 3
Pilfink 6 8 1 2 6 2 6 2 10 2             2 1     2 2 1
Bjørkefink 1 3   1 4 8 30 7 4 1 14 12 1 1 2 2 4 10 5 1 5 3 5
Grønnfink 25 30 36 35 35 40 45 60 60 60 40 40 50 20 50 30 25 35 10 30 20 10 30
Grønnsisik 1                     1 10 8   2         50 15 2
Dompap                 5       1         1 3   2    
Gulspurv       1 1   3   3 1     10     2     1       6
Rødstrupe 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1   1 1 1 1
Bokfink 1   1 1                 1   1 1       1 30 15 15
Svartmeis                                              
Løvmeis                                              
Spurvehauk                 1                            
Flaggspett                                              
Gråsisik                         10 26 40 40 12 60 3   5    
Gjerdesmett 1 1       1 1   1                            
Stær                                     3 3 4 1 3
Jernspurv                                         1    
Gråtrost 5 2           2                           2 2
Rødvingetrost                                              
Kjernebiter           1                                  
Stillits 1                                            
Trekryper       1                         1            
Toppmeis           2   2 2     1                      
Fuglekonge                 1                            
Ringdue                                       1      
Måltrost                                           1  
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15