Hagefugltelling 2002-2003 - Egil Omdal

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans 1   6                                        
Svarttrost 4 9 7 3 4 6 4 4 4 2 2 2 2                    
Kjøttmeis 12 10 12 8 5 8 5 5 6 3 4 5 4                    
Blåmeis 6 5 6 5 3 6 3 4 5 3 4 3 5                    
Granmeis         2                                    
Spettmeis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1                    
Skjære 2 2 2 2 1 2 1       1 1 1                    
Kråke                                              
Gråspurv 35 45 47 50 40 35 36 40 45 35 30 25 30                    
Pilfink 4 4 6 10 3 6 4 4 3 2 2 2 2                    
Bjørkefink 1 2 2 1 20 50 3 2 15 3 1                        
Grønnfink 45 30 25 35 15 20 10 5 30 5 3 2 5                    
Grønnsisik 1 1 1 9 6 20 10 15 15 5 5 2 3                    
Dompap           2     2 5 2 2 3                    
Gulspurv 1 3 2 1   1 3         2                      
Rødstrupe 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1                    
Bokfink 2 1 2 1                                      
Jernspurv                       1 1                    
Kjernebiter                     1 1                      
Gråtrost 24 5 35 2 1     1 1 1     1                    
Rødvingetrost 2 1 1                                        
Stillits 1   2                                        
Gjerdesmett 1 1 1 1 1                                    
Løvmeis     2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2                    
Trekryper     1                                        
Fuglekonge     1                                        
Stær 1 9 2                                        
Munk             1 1     1 1 1                    
Gråspett             1                                
Svartmeis             1 1 1 1 1 1 1                    
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15