Hagefugltelling 2001-2002 - Torun Irene Waldemar

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Sidensvans                                               Sidensvans
Svarttrost 1 1   1 2 1 3   2 3                           Svarttrost
Kjøttmeis 4 20 25 4 20 16 12 5 12 10                           Kjøttmeis
Blåmeis 2 2 4 2 4 4 2 2 3 4                           Blåmeis
Granmeis             1 1   1                           Granmeis
Spettmeis     1   1     1                               Spettmeis
Skjære 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           Skjære
Kråke                                               Kråke
Gråspurv     3 6 5 10 10 20 15 25                           Gråspurv
Pilfink                                               Pilfink
Bjørkefink                                               Bjørkefink
Grønnfink     1   2   4   6 6                           Grønnfink
Grønnsisik                                               Grønnsisik
Dompap             4 2 2 2                           Dompap
Gulspurv                                               Gulspurv
Rødstrupe     1 1 1 1 1 1 1 1                           Rødstrupe
Gjerdesmett     1                                         Gjerdesmett
Bokfink             1                                 Bokfink
  45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15