Hagefugltelling 2001-2002 - Egil Omdal

Art/Uke 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Sidensvans   4                      

Ingen registreringer disse ukene

Sidensvans
Svarttrost 3 2 2 2 4 4 6 13 10 8 5 6 6 Svarttrost
Kjøttmeis 10 15 18 20 12 10 8 12 10 8 5 6 7 Kjøttmeis
Blåmeis 3 2 3 2 2 3 2 5 4 5 3 4 3 Blåmeis
Granmeis                           Granmeis
Spettmeis 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Spettmeis
Skjære 1     1                   Skjære
Kråke                           Kråke
Gråspurv 15 15 12 13 10 8 12 18 12 10 15 8 10 Gråspurv
Pilfink   2 3   2 1 1 2           Pilfink
Bjørkefink 4 4 3 20 5 10 20 15 10 5 3 5 3 Bjørkefink
Grønnfink 25 20 25 15 10 5 8 10 5 10 15 10 5 Grønnfink
Grønnsisik     1 2 4 4 6 12 15 20 80 70 15 Grønnsisik
Dompap 1 2   1 3 6 6 6 7 5 6 5 5 Dompap
Gulspurv             1 1           Gulspurv
Stillits   1                       Stillits
Gråtrost   2       1               Gråtrost
Flaggspett     1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Flaggspett
Løvmeis     2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 Løvmeis
Rødstrupe 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Rødstrupe
Munk             1 1           Munk
Gråsisik             1 5 4 12 10 4 3 Gråsisik
Kjernebiter             1           1 Kjernebiter
Stær             1 1           Stær
Bokfink             1 1         1 Bokfink
Jernspurv           1               Jernspurv
Trekryper           1               Trekryper
  45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15