Hagefugltelling 2000-2001 - Bjørn Erik Paulsen

Art / Uke 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidensvans         1                          
Svarttrost     3 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 2
Kjøttmeis     8 5 12 6 7 8 6 5 8 6 5 5 5 6 10 5
Blåmeis     1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2
Granmeis                   1   1 1 1 1 2 1 1
Spettmeis     2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Skjære     1 1     1       2     1 12 6 1 5
Kråke                                    
Gråspurv     4 5 3 8 2   5 5 6 5 5 5 3 5 5 5
Pilfink         1                          
Bjørkefink     10 12 15 20 10 15 15 10 25 20 10 15 20 20 10 20
Grønnfink     5 12 10 5 5 5 10 5 5 5 5 5 4 6 10 15
Grønnsisik       3 2       2 3 9 3 3 2   15 3 2
Dompap                                 2 3
Gulspurv     2   1     2                   1
Rødstrupe     1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1
Bokfink       1               1 3   2 4 5 5
Stær                               1   3
Jernspurv     1 1 1 1 1   1   1       2 1 1 2
Flaggspett     1   1 1 1   1   1 1 1   1     1
Rødvingetrost     1                             1
Rugde     1                              
Svartmeis       1 1   1 1 1 1                
Munk         1 1                        
Løvmeis             1 2 2 1 1   1 1        
Gråtrost             1                      
Fuglekonge               1                 1 2
Gjerdesmett           1                        
Måltrost                 1                 1
Nøtteskrike                 1