Vennskapsklubb i USA

St. Paul Audubon Society (SPAS), St. Paul, Minnesota

Fuglen i deres emblem er Northern Cardinal Cardinalis cardinalis.

  • Som navnet tilsier, er SPAS en lokal avdeling av den landsomfattende naturvernorganisasjonen National Audubon Society i USA.

  • Her er deres korte egenomtale: "Founded in 1945 as the 'St. Paul Bird Club' with about 12 members, St. Paul Audubon Society now serves the entire East Metro region of the Twin Cities area, and has about 2300 members. We hold 9 chapter meetings a year. We are also involved in many local legislative and conservation initiatives. We conduct field trips throughout Minnesota to help our members better understand and appreciate our natural world." (Fra meldingsbladet The Cardinal, Oktober 2001, side 2).

  • Kontakten ble opprettet i 1998, i forbindelse med at Torunn, Gustav og Harald Steensland bodde et år i byen. St. Paul er sammen med Minneapolis omtalt som "The Twin Cities", og St. Paul er bl.a. kjent for de mange flotte trær i hager og alléer over hele byen.

  • Vår kontaktperson i SPAS er Julian Sellers, en dyktig og aktiv fugleobservatør.

  • Julian har satt sammen en liste over fuglearter, basert på artslisten for Storbritannia. Listen oppgir artsnavnene på engelsk, latin, tysk og norsk (se vedlegget).

  • Det arbeides med planer om gjensidige utvekslingsbesøk. En gruppe fra SPAS planlegger å komme til Dalane i mai 2002. Julian og Gustav er ansvarlige for programmet. Ta en kikk på opplegget og sett av dager du vil være med på.
  • Rapport fra SPAS-gruppens besøk 3.-11. mai 2002.


Gjør deg kjent med fugler i Minnesota som du også kan observere i Norge.