Ringtrost - Lokallagets symbolfugl

Foto

Da Jan Kåre Ness var hos oss på møtet i lokallaget 2. mars 2000, holdt han en flott lysbildekåseri om fuglelivet på Utsira. Ett av bildene var det du ser her, og vi fikk raskt oppfylt ønsket vårt om å få det inn på temasiden vår om ringtrosten. Det var nemlig på det samme møtet at vi bestemte oss for å gå i gang med å lage hjemmeside for lokallaget.

Ringtrost (Turdus torquatus)

Omtale i boken Fugler: Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, av Lars Jonsson. Norsk utgave v/Olav Hogstad og Øystein R. Størkersen, i serien Cappelens felthåndbøker, J.W. Cappelens Forlag a/s, Oslo 1994, s. 415. (Forklarende merknader er satt i [ ] ).

Øyvind Egelands tegning fra 1987

Lengde 24 cm. Hannen er lik en svarttrost, men med hvitt brystbånd og lyse bremmer på vingen, samt en ofte iøynefallende nebbtegning, beigegul med svart spiss. Hunnen brun med mørkt skjellmønster og hos 1k [første kalenderår, dvs. fra klekking til 31. desember samme år] hunn framtrer ikke et lysere brystbånd. I alle drakter iøynefallende lyse bremmer på vingen. I flukt langstjertet, og vingen ser lysere ut, virker gjennomskinnelig i motlys. I Alpene rasen alpestris med bredere og mer iøynefallende lyse bremmer, noen hanner har mer mørk brungrå bunnfarge.

Sangen varierer mye, småsnakkende, grunntema to-fire fløytende plystrelåter, f.eks. "tjyli, tjyli" eller "tsjrryt tsjrryt", av og til med en etterfølgende kvitring som hos rødvingetrost. I oppflukt eller når den er urolig "tokk okk okk okk", hardere og mørkere enn hos svarttrost, mer som steiner som slås mot hverandre, av og til bare "tjsepp" og et lysere rullende "tjuirr".

Forholdsvis sky, men setter seg i større grad enn svarttrosten åpent i en busk eller et tre, mens svarttrosten som oftest flyr inn i busken.

Hekker i det nordlige Europa forholdsvis sparsomt i fjellet ved rasmarker og raviner, i Norge også vanlig langs klipperik kyst. Vanlig i Mellom- og Sør-Europas fjellområder, ofte i alpin barskog.

Begge rasene overvintrer i Middelhavsområdet. Trekker i september-oktober, om våren passerer de lavereliggende områder (f.eks. åkermark) i slutten av april - begynnelsen av mai.