Diverse om ringmerking i Dalane Lokallag

Sokndal ringmerkingsgruppe

Navn Initialer Kommune
Bjørn Erik Paulsen BEP Sokndal
Sigfred Mydland SMY Sokndal
Egil Omdal EOM Sokndal
Jostein Grastveit JOG Sokndal
Jarl Sveinung Birkeland JSB Sokndal (p.t. Oslo)
Roald Lomeland RLO Eigersund
Johan Tore Rødland JTR Eigersund
Ivar Sleveland ISL Eigersund
John Grønning JGR Bjerkreim

Låvesvale-prosjektet

John Grønning, Johan Tore Rødland og Ivar Sleveland, har i lengre tid vært med i et internasjonalt prosjekt knyttet til låvesvale. Her i vårt område drives det omfattende ringmerking, og gjenfunn blir nøye registret. Mange gjenfunn er gjort f.eks. i Sør-Afrika. I 1999 ble det merket ca. 2100 individer, og av disse var ca. 200 pulli. De aller fleste låvesvalene ble merket på Tengesdal i Bjerkreim. Klikk her for å ta en kikk på blankettene som bekrefter gjenfunnet av Ivar (ISL) og Johan Tores (JTR) og  låvesvaler. Her er kart som viser den omtrentlige reiseruten på 9922 km til Bloemfontein

 

Liste over "sjeldenheter" ringmerket i Dalane

Artene er sortert alfabetisk etter navn. Hybrider er merket med "+" mellom artsnavn.

Ringmerker er angitt med initialer.

 • Blåstjert: Lomeland , Eigersund, 8. oktober 1995. Første individ i Rogaland! (RLO)
 • Brunsanger: Hegrestad, Eigersund, 20. oktober 1990. Tredje individ i Norge! (ISL)
 • Bruntrost (naumanni): Kvassåsen, Sokndal, 25. november 1996. Det første funn av denne underart i Norge! (EOM).
 • Båndkorsnebb: Eigerøy Fuglestasjon, Eigersund, 1990. (BEP)
 • Dobbeltbekkasin: Mydland, Sokndal, 1988 (SMY), og ukjent sted 1989 (BEP)
 • Dvergfluesnapper: Auglend, Eigersund, 12. oktober 1985 (ISL)
 • Dvergspottesanger: Mydland, Sokndal, 1997 (SMY)
 • Dvergspurv: Hegrestad, Eigersund, 9. september 1989 (foreløpig mangler opplysning om ringmerker)
 • Gulbrynsanger: 23 individer ringmerket i Dalane. Halsbåndfluesnapper+Svarthvit fluesnapper: Sokndal, 1990. Fem pulli. (JOG)
 • Hauksanger: 10 individer ringmerket i Dalane.
 • Hortulan: Hegrestad, Eigersund, 5. september 1987 (foreløpig mangler opplysning om ringmerker)
 • Hvithodespurv+Gulspurv: Sagland, Bjerkreim, 1994. (JGR)
 • Isfugl: Gådå, Tengesdal, Bjerkreim, 25. august 2000 (ISL). Kvartbekkasin: Tengesdal, Bjerkreim, 21. september 1996 (JGR), og samme sted 22. september 1996 (ISL)
 • Skrentrosenfink: ingen data foreløpig.
 • Stripesanger: Eigerøy Fuglestasjon, Eigersund, 3. oktober 1994. Fjerde individ i Norge! (JGR)
 • Stormsvale: Eigerøy Fuglestasjon, 1994 (BEP), Stapnes, 12. august 1997 (JTR), og Stapnes, 14. august 1998 (ISL)
 • Vannsanger: Sokndal, ukjent dato og ringmerker.
 • Viersanger: Eigerøy Fuglestasjon, Eigersund, 4. oktober 2000 (JTR).

Sammendrag av årsrapporten for 1999:

Sokndal RG består av 9 ringmerkere fra 3 kommuner i Dalane, Sør-Rogaland. Samtlige merkere har nettlisens, og fangsten foregår hovedsaklig ved våtmarksområder og foringsplasser/hager  i alle tre kommunene. Mye tid blir brukt ved gruppas og lokallagets fuglestasjon ved Eigerøy fyr, der ringmerking og observasjonsvirksomhet har vært drevet siden 1991. I 1999 var stasjonen bemannet 52 dager, av disse dagene ble det kun ringmerket på 8 dager om våren og 10 dager om høsten. Til sammen 304 av gruppas merkinger ble gjort på Eigerøy fyr i 1999, derav 11 havsvaler. Gruppa har i 1999 som tidligere år satset mye på pullusmerking av kattugle, vendehals, låvesvale og fossekall, av fullvoksne i særlig grad på låvesvale.

Fullstendig årsrapport for 1999

Oversikt over arter merket i år 2000 / 2002 / 2003

Komplett liste over ringmerkede arter fra årene 1981-2003

Grafisk framstilling av antall ringmerkede fugler 1981-2000


Gjenfunn av "egne" fugler

 • Rapport om gjenfunn i Nederland og Slovenia av grønnsisik ringmerket av Egil Omdal i Sokndal.
 • Gjenfunn i Spania, Frankrike og Tyskland av fugler ringmerket av Ivar Sleveland.
 • Grønnsisik ( Carduelis spinus), ringmerket som M 1K 10. september 1999, Mydland, Sokndal (58.24N, 06.26E) av EOM. Kontrollert som M av ringmerker 3. mars 2000, Dobruska, Hradec Kralove, Tsjekkia (50.18N, 16.10E). Avstand: 1097 km, retning: 141 grader = SE, tid: 175 døgn = 0-5-23. Også kontrollert samme dag av ringmerker 3. mars 2000, Dobruska, Pardubice, Tsjekkia (50.18N, 16.10E). Avstand: 1097 km, retning: 141 grader = SE, tid: 175 døgn = 0-5-23. Kontrollert som M av ringmerker 26. april 2001, Sourbrodt, Luik, Belgia (50.29N, 06.08E). Avstand: 880 km, retning: 181 grader = S, tid: 594 døgn = 1-7-16.  Også kontrollert som M av ringmerker 8. mai 2001, Sourbrodt, Luik, Belgia (50.29N, 06.08E). Avstand: 880 km, retning: 181 grader = S, tid: 606 døgn = 1-7-28. Se kartet nedenfor.
 • Låvesvale ( Hirundo rustica), ringmerket som 1 K 9. september 2001, Tengesdal, Bjerkreim (58.32N, 06.02E) av ISL. Kontrollert av ringmerker Javier Blasco-Zumeta den 9. oktober 2001, Zaragoza, Spania (melding pr. epost 12.10.01).
 • Fossekall ( Cinclus cinclus), ringmerket som pullus 8. mai 1999, Blåfjell, Sokndal (58.21N, 06.23E) av EOM. Kontrollert som M av ringmerker 28. januar 2000, Lütjenburg, Schleswig-Holstein, Tyskland (54.17N, 10.36E). Avstand: 521 km, retning: 148 grader = SSE, tid: 265 døgn = 0-8-20.
 • Havsvale ( Hydrobates pelagicus), ringmerket 3. august 1999, Stapnes, Eigersund (58.22N, 06.03E) av ISL. Kontrollert av ringmerker 19.  juli 2000, Vatsetter, Shetland, Storbritannia (60.35N, 01.02W). Avstand: 469 km, retning: 305 grader = NW, tid: 351 døgn = 0-11-16.
 • Hubro ( Bubo bubo), ringmerket som pullus 15. juni 1999, Grødem, Eigersund (58.24N, 06.05E) av ISL. Funnet drept mot ledning 2. februar 2000, av H. Svanes, Svanes, Eigersund (58.23N, 06.03E).

Gjenfunn av "andres" fugler

 • Sangsvane: ringmerket 22. august 1995, Apoja, Haapavesi, Finland (6413/2522E), ref. "LAU", "Foreldre fløj, 4 i kuld". Gjenfunnet sammen med en annen sangsvane, 21. april 1996, Hellvikvatnet, Eigersund (5829/0556E) av GST.

F = hunnfugl M = hannfugl

Initialer med tre bokstaver viser til vår liste over medlemmer i Sokndal ringmerkingsgruppe og andre observatører i lokallaget.


[ Klikk for større versjon ]