Trekktelling og dugnad Eigerøy fyr

Publisert: Johan Tore Rødland Lørdag   2. mai 2009

Ivar, Johan Tore og Rune var på Eigerøy fuglestasjon 2.mai i kombinert trekktelling og malingsdugnad.
Stort sjøfugltrekk 2.mai. I alt observerte vi 54 arter på Eigerøy fuglestasjon. Høydepunkter 295 smålom,6 storlom, 2 islom, 2 gulnebblom, 1 polarjo, 2 tyvjo og 1 svartrødstjert.Kontroll av møller merket 5.aug.2006.

Det var planlagt dugnad for å fortsette maling på hovedhuset på Eigerøy fyr, kombinert med trekktelling på morgenen og litt ringmerking. Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland dro ut fra morgenen, mens rune Edvardsen kom ut i 12-tida.Regn og yr på morgenkviste gjorde at malingen måtte utsettes til 12-tida.

Det var dekning på sjøfugltrekket fram til kl.13, og et meget godt trekk i dag. Alle observasjoner er lagt ut på artsdatabanken. Av observasjonene kan nevnes: Smålom 295, storlom 6, islom 2, gulnebblom 2, havhest 10, havsule 125, hvitkinngås 125, svartand 222, småspove 10, polarjo 1, tyvjo 2, ubest. jo 1, hettemåke 31, makrellterne 2, alke 4, alke/lomvi 2. Av småfugl nevnes svartrødstjerten som også ble sett dagen før, 2 møllere hvorav den ene ble fanget og kontrollert. Ringmerket samme sted 5.august 2006. Ringmerking gav 13 merkinger:1 svarttrost, 1 grønnfink, 1 munk, 1 rødstrupe, 1 linerle, 2 jernspurv, 3 løvsanger, 2 gransanger og 1 heipiplerke. 1 jernspurv merket 12.mai 2007 ble også kontrollert. 

Vi fikk ellers grunnet under takrennene og malt annet strøk på kjellervinduene 

Alt i alt en flott dag på fuglestasjonen.